Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Pamokos

Dokumente pateikiamos nuorodos į buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pamokas. Pamokų ciklą sudaro apie 10 val. mokomosios medžiagos, jis apima visus standartinius modulius ir pirmiausia yra skirtas naujiems Optimum® vartotojams. Kai kurie dėstomi dalykai gali būti naudingi ir patyrusiems sistemos vartotojams.

1. Įvadas

1.1.Prisijungimas
1.2.Pagrindinis langas
1.2.1.Modulių meniu
1.2.2.Meniu "Byla"
1.2.3.Meniu "Langai"
1.2.4.Meniu "Pagalba"
1.3.Darbas su duomenų lentelėmis
1.3.1.Įvadas
1.3.2.Duomenų rikiavimas
1.3.3.Navigacija
1.3.4.Paieška
1.3.5.Filtravimas
1.3.6.Vaizdo atnaujinimas
1.3.7.Naujo įrašo įrašymas
1.3.8.Kopijavimas
1.3.9.Koregavimas
1.3.10.Panaikinimas
1.3.11.Kiti veiksmai
1.3.12.Detalizavimas
1.3.13.Ataskaitos
1.3.14.Uždarymas
1.3.15.Įrašas aktyvus
1.3.16.Stulpelių matomumas
1.3.17.Stulpelių pločiai
1.3.18.Lentelės duomenų kopijavimas
1.4.Duomenų įrašymas
1.4.1.Skaičiai
1.4.2.Datos
1.4.3.Paprasti sąrašai
1.4.4.Sąrašai su paieškos langu
1.4.5.Hierarchiniai duomenys

2. Modulis "Organizacija"

2.1.Nuostatos
2.2.Duomenys
2.2.1.Šalys
2.2.2.Miestai
2.2.3.Projektai
2.2.4.Skyriai
2.2.5.Pareigos
2.2.6.Darbuotojai
2.3.Ataskaitos
2.3.1.Ataskaitos

3. Modulis "Didžioji knyga"

3.1.Duomenys
3.1.1.Valiutos
3.1.2.Nacionalinė valiuta
3.1.3.Valiutų kursai
3.1.4.Operacijų tipai
3.1.5.Sąskaitų planas
3.2.Operacijos
3.2.1.Operacijų žurnalas
3.2.2.Modulių uždarymai
3.3.Ataskaitos
3.3.1.Ataskaitų apžvalga

4. Modulis "Pinigai"

4.1.Duomenys
4.1.1.Kasos
4.1.2.Bankai
4.1.3.Banko sąskaitos
4.1.4.Įmokų tipai
4.1.5.Pradiniai kasų likučiai
4.1.6.Pradiniai banko sąskaitų likučiai
4.2.Operacijos
4.2.1.Kasos išlaidų orderiai
4.2.2.Kasos pajamų orderiai
4.2.3.Avanso apyskaita
4.2.4.Banko išrašai
4.2.5.Mokėjimo pavedimai
4.2.6.Tarptautiniai mokėjimo pavedimai
4.3.Operacijų "surišimas"
4.3.1.Operacijų "surišimas"
4.3.2.Valiutos konvertavimas
4.4.Ataskaitos
4.4.1.Pinigų likučiai
4.4.2.Kitos ataskaitos

5. Modulis "Prekyba"

5.1.Duomenys
5.1.1.Įmonės
5.1.2.Pagalbiniai įmonių duomenys
5.1.3.Kontaktiniai asmenys
5.1.4.Prekės
5.1.5.Pagalbiniai prekių duomenys
5.1.6.Pradinės skolos ir pradiniai prekių likučiai
5.2.Operacijos
5.2.1.Operacijų apžvalga
5.2.2.Užsakymai
5.2.3.Pirkimo užsakymai
5.2.4.Pirkimo sąskaitos-faktūros
5.2.5.Sąskaitos-faktūros
5.2.6.Grąžinimai ir užskaitos
5.2.7.Įmonių įsiskolinimo operacijos - klientų apmokėjimai
5.2.8.Įmonių įsiskolinimo operacijos - atsiskaitymai su tiekėjais
5.2.9.Sandėlio pajamų orderiai
5.2.10.Sandėlio išlaidų orderiai
5.2.11.Sandėlio perkėlimo orderiai
5.3.Praktiniai pavyzdžiai
5.3.1.Atskaitingo asmens apmokėjimas
5.3.2.Pristatymo išlaidų paskirstymas prekių savikainoms

6. Modulis "Ilgalaikis turtas"

6.1.Duomenys
6.1.1.Turto grupės
6.1.2.Turtas
6.2.Operacijos
6.2.1.Ekspoatacijos pradžios
6.2.2.Ekspoatasijos sustabdymai, atnaujinimai, pabaigos
6.2.3.Nusidėvėjimai
6.2.4.Įsigijimo savikainos keitimai
6.2.5.Naudingo tarnavimo laiko keitimai
6.2.6.Kaštų centro keitimai
6.2.7.Nusidėvėjimo keitimai
6.3.Pradinių likučių įrašymas
6.3.1.Eksploatacijos pradžios
6.3.2.Nusidėvėjimo keitimai
6.4.Ataskaitos
6.4.1.Turto detalizavimas
6.4.2.Turto suvestinė
6.4.3.Turto grupių suvestinė
6.4.4.Detalizuojamų sąskaitų ir turto likučių palyginimas
6.4.5.Ilgalaikio turto apskaitos kortelės
6.4.6.Laikotarpio suvestinė pagal turto grupes
6.4.7.Eksploatacijos sustabdymo ir atnaujinimo klaidos
6.4.8.Nesutampančios operacijų datos
6.4.9.Sąskaitų panaudojimas turte

7. Modulis "Darbo užmokestis"

7.1.Duomenys
7.1.1.Darbo sutarčių tipai
7.1.2.Laiko tipai
7.1.3.Priskaitymų tipai
7.1.4.Išmokėjimų tipai
7.1.5.Pradiniai darbuotojų įsiskolinimai
7.1.6.Atostogų likučiai
7.2.Operacijos
7.2.1.Operacijų eiliškumas
7.2.2.Darbo sutartys
7.2.3.Švenčių dienos
7.2.4.Tabelis
7.2.5.Neapmokestintos pajamos
7.2.6.Priskaitymai
7.2.7.Išmokėjimai
7.2.8.Garantinio fondo įmokų priskaitymas
7.2.9.Mėnesio užbaigimas
7.3.Ataskaitos
7.3.1.Modulio uždarymo klaidos