Leidimas 10.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 10.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"
Modulis "Garantija"

Bendri pakeitimai

Licencijavimas Darbo vietų licencijavimas pakeistas duomenų bazės vartotojų licencijavimu. Tai reiškia, kad vartotojo programa gali būti įdiegta neribotame kompiuterių skaičiuje, svarbus tik vienu metu prie programos prisijungusių vartotojų skaičius. Pvz.: jei darbuotojas nori naudotis programa ir iš darbo kompiuterio ir iš namuose turimo kompiuterio, tai pakanka tik vienos vartotojo licencijos, nors programa bus įdiegta ir dviejuose kompiuteriuose.
Vartotojo programa Moduliai apjungti į vieną bendrą programą. Prisijungti prie programos reikia tik vieną kartą, o mygtukų juostelėje paspaudus norimo modulio mygtuką, vartotojui pateikiamas pasirinkto modulio meniu.
Skaičių, datų ir laiko įrašymo langeliai Kursoriui stovint langelyje galima naudoti klavišus "Up" (rodyklė aukštyn) ir "Down" (rodyklė žemyn) įrašomų duomenų padidinimui/sumažinimui:
 • Jei langelis skirtas skaičiaus įrašymui (pvz.: prekių kiekis, vieneto kaina, nuolaida, suma ir pan.), tuomet langelyje įrašytas skaičius padidinamas/sumažinamas vienu vienetu. Jei langelis tuščias, tuomet klavišo "Up" paspaudimas įrašo 1, o klavišo "Down" paspaudimas įrašo 0.
 • Jei langelis skirtas datos įrašymui, tuomet langelyje įrašyta data padidinama/sumažinama viena diena. Jei langelis tuščias, tuomet klavišo "Up" paspaudimas įrašo rytojaus datą, o klavišo "Down" paspaudimas įrašo šios dienos datą.
 • Jei langelis skirtas laiko įrašymui, tuomet langelyje įrašytas laikas padidinamas/sumažinamas viena valanda. Jei langelis tuščias, tuomet klavišo "Up" paspaudimas įrašo 9:00, o klavišo "Down" paspaudimas įrašo 8:00.
Dokumentų numeriai Praplėsti nuo 12 iki 15 simbolių. Tai reikalinga didelį klientų skaičių turinčių įmonių (tokių, kaip "Lietuvos telekomas", "Omnitel", "Statoil" ir kt.) sąskaitų-faktūrų numerių įrašymui į programą.
Langas "Prisijungimas" Pakeitimai:
 • Prie langelio "Serveris" sukurtas mygtukas "...", kuriuo atidaromas dialogo langas, skirtas supaprastintam "ODBC Data Source" sukūrimui.
 • Automatiškai nustatomos Windows regioninės nuostatos: "Decimal symbol" nustatomas ".", o "Digit grouping symbol" nustatomas " ".
 • Patikrinamas vartotojo programos ir duomenų bazės leidimų suderinamumas.
Šie pakeitimai supaprastina vartotojo programos įdiegimą naujame kompiuteryje, nes pakanka tik sukurti nuorodą į *.exe bylą, o visi kiti veiksmai atliekami automatiškai.
Hierachiniai duomenys Kode draudžiama naudoti tašką. Pakeitimas padarytas todėl, kad taškas kode gali klaidinti, nes pilname kode jis yra naudojamas pagrindo atskyrimui nuo kodo. Konvertuojant duomenis į naują programos leidimą, koduose įrašyti taškai pakeičiami pabraukimo simboliu "_".

Modulis "Saugumas"

Nuostatos Sukurtas laukas "Licencija". Jame saugomi licencijuotas vartotojų skaičius ir licencijuotas apskaitos mėnesių skaičius. Ši informacija patikrinama vartotojui prisijungiant prie programos. Esant neatitikimui duodamas pranešimas ir pasiūloma įrašyti naują licenciją.
Vartotojai Pakeitimai:
 • Panaikintas laukas "Kliento programos parametrai". Jo vietoje sukurtas skirsnis "Parametrai", kuriame lentelės pavidalu įrašoma ta pati informacija. Vietoje parametrų kodų naudojamas lietuviškas parametro aprašymas.
 • Sukurtas skirsnis "Draudžiami moduliai". Į jame nurodytus modulius vartotojas įeiti negali. Tai supaprastintas būdas apriboti vartotojų teises.
 • Panaikintas skirsnis "Draudžiami ataskaitų šablonai". Jame saugota informacija dabar įrašoma skirsnyje "Draudžiamos ataskaitos".

Modulis "Didžioji knyga"

Valiutų kursai Valiutų kursai saugomi su 6 skaitmenimis po kablelio.
Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Pelningumo parametų priskyrimas sąskaitoms". Jos pagalba galima vienu veiksmu nurodyti laukus "Ar darbuotojas būtinas", "Ar skyrius būtinas" ir "Ar projektas būtinas" pasirinktos grupinės sąskaitos posaskaitėms.
Ataskaita "Pelno ataskaita" Sukurti ataskaitos šablonai:
 • "Pelno ataskaita pagal mėnesius".
 • "Pelno ataskaita pagal ketvirčius".
Juose mėnesių/ketvirčių pelno ataskaitos pateikiamos sugretintos lygiagrečiai išdėstytuose stulpeliuose. Tai patogu laikotarpių rezultatų palyginimui.

Modulis "Pinigai"

Vartotojų parametrai Vartotojui galima priskirti standartinę kasą ir standartinę banko sąskaitą, kurios automatiškai pasiūlomos visuose duomenų įrašymo, filtravimo ir ataskaitų languose. Be to, galima nurodyti, kad standartinė kasa ar standartinė banko sąskaita yra priverstinai filtruojamos.
Ataskaita "Mokėjimo pavedimas" Pakeitimai:
 • Panaikintas ataskaitos šablonas "Mokėjimo pavedimas".
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Mokėjimo nurodymas", atitinkantis naujus reikalavimu.
Ataskaita "Tarptautinis mokėjimo pavedimas" Panaikintas ataskaitos šablonas "LTB tarptautinis mokėjimo pavedimas".

Modulis "Prekyba"

Modulis "Didmeninė prekyba" Pervadintas į "Prekyba".
Lentelė "Sandėliavimo vietos" Pervadinta į "Sandėliai".
Atsargų valdymas ir prekių rezervavimas Atsargų normos ir užsakytų prekių rezervavimas susieti su konkrečiu sandėliu. Tai suteikia daugiau lankstumo įmonėms, turinčioms padalinius su atskirais sandėliais. Tam tikslui padaryti pakeitimai:
 • Prekės užsakymo likutis ir max. likutis gali būti nustatomi individualiai kiekvienam sandėliui.
 • Klientų užsakymai susiejami su konkrečiu sandėliu, todėl prekės rezervuojamos taip pat konkrečiame sandėlyje. Patiektinų prekių ataskaitą galima filtruoti pagal dominantį sandėlį.
 • Pirkimo užsakymai susiejami su konkrečiu sandėliu, todėl užsakytinų ir gautinų prekių ataskaitas galima filtruoti pagal sandėlį.
Langas "Prekės detalizavimas" Pakeitimai:
 • Skirsnyje "Likučiai" greta prekės likučių pagal sandėlius rodomas ir rezervuotas kiekis atitinkamuose sandėliuose.
 • Skirsnyje "Užsakymai" rodomas prekės užsakymų ir pirkimo užsakymų sąrašai. Tai patogu, įvertinant, kokio svarbumo klientams prekė yra rezervuota ir įvertinant, kada galima tikėtis tos prekės gavimo iš tiekėjų.
 • Skirsnis "Savikaina" neužpildomas tiems vartotojams, kuriems nustatytas parametras "Nerodoma pardavimo savikaina".
Langai "Prekės koregavimas" ir "Prekės detalizavimas" Skirsnyje "Sudėtis" rodoma preliminari žaliavų savikaina, paimta iš žaliavos duomenų lauko "Pirkimo vieneto kaina", įvertinus ir lauką "Pirkimo nuolaida".
Prekės

Sukurtas skirsnis "Atsargų normos". Jame galima nurodyti užsakymo likutį ir maksimalų likutį atskiriems sandėliams.

Sukurti laukai:

 • "Pirminės pakuotės rūšis", "Pirminės pakuotės svoris",
 • "Antrinės pakuotės rūšis", "Antrinės pakuotės svoris",
 • "Tretinės pakuotės rūšis" ir "Tretinės pakuotės svoris".

Panaikinti laukai:

 • "Bruto svoris", nes jis lygus laukų "Neto svoris" ir "Pirminės pakuotės svoris" sumai. Konvertuojant duomenis į naują programos leidimą, lauke "Pirminės pakuotės svoris" įrašomas skirtumas tarp lauko "Bruto svoris" ir "Neto svoris".
 • "Standartinė sandėliavimo vieta". Šio lauko atsisakyta vartotojui priskiriamo standartinio sandėlio naudai.
Prekės pardavimo kainos apskaičiavimas Jei prekės pardavimo kaina nenurodyta, programa siūlys tokią kainą ir nuolaidą, kokia buvo tos prekės pardavimo kaina paskutinėje tam klientui išrašytoje sąskaitoje-faktūroje.
Prekės pirkimo kainos apskaičiavimas Jei prekės pirkimo kaina nenurodyta, programa siūlys tokią kainą ir nuolaidą, kokia buvo tos prekės pirkimo kaina paskutinėje iš to tiekėjo gautoje sąskaitoje-faktūroje.
Pirkimo grąžinimai Sukurtas skirsnis "Sąskaitos". Jame galima nurodyti koresponduojančias sąskaitas, kai grąžinamos ne prekės, skirtos perparduoti.
Pirkimo sąskaitų-faktūrų ir pirkimo grąžinimų perkėlimas į "Didžiosios knygos" modulį Į "Didžiosios knygos" operacijos pastabas persikelia ir pirkimo sąskaitose-faktūrose bei pirkimo grąžinimuose nurodytos pastabos.
Pirkimo grąžinimų perkėlimas į "Didžiosios knygos" modulį Jei pirkimo grąžinimo data ankstesnė už 2005.01.01, tuomet kredituojama mokėtino PVM sąskaita, priešingu atveju kredituojama gautino PVM sąskaita. Remiantis VMI komentaru ir PVM įstatymu abu būdai yra teisingi, tačiau nuo 2005 m. bus naudojamas antrasis, nes jis yra natūralesnis ir daugeliui labiau suprantamas.
Langas "Sąskaitos-faktūros koregavimas" Panaikintas mygtukas "Kasos pajamų orderio įrašymas".
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas" Panaikintas mygtukas "Kasos išlaidų orderio įrašymas".
Langas "Naujo kasos pajamų orderio įrašymas" Jei atidarant šį langą programoje yra atidarytas langas "Sąskaitos-faktūros", tuomet kasos pajamų orderis užpildomas taip, tarsi apmokama einamoji sąskaita-faktūra.
Langai "Naujo mokėjimo pavedimo įrašymas" ir "Naujo kasos išlaidų orderio įrašymas" Jei atidarant šiuos languus programoje yra atidarytas langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros", tuomet kasos pajamų orderis užpildomas taip, tarsi apmokama einamoji pirkimo sąskaita-faktūra.
Įmonės Pakeitimai:
 • Laukas "Bendras įsiskolinimas" pervadintas į "Skola".
 • Laukas "Aktyvus įsiskolinimas" pervadintas į "Pradelsta skola".
Užsakymai Sukurti laukai "Sandėlys" ir "Projektas".
Pirkimo užsakymai Sukurti laukai "Nuoroda", "Sandėlys" ir "Projektas".
Nuostatos Panaikintas laukas "Standartinė paslaugų sandėliavimo vieta". Jo vietoje naudojamas laukas "Standartinis sandėlys".
Pakuočių rūšys Sukurta lentelė "Pakuočių rūšys".
Duomenų apdorimas Supaprastinta duomenų apdorojimo procedūra "Prekių pristatymo išlaidų įrašymas į perkamų prekių savikainą": vartotojui reikia nurodyti prekių pirkimo sąskaitų-faktūrų numerius (atskirtus kableliais), pristatymo išlaidų pirkimo sąskaitos-faktūrų nurmerius (atskirtus kableliais), sukauptų sąnaudų sąskaitos numerį ir visi veiksmai atliekami automatiškai.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Sukurtas ataskaitos šablonas "Vokas (114x230 mm)". Patogu, norint sąskaitą-faktūrą išsiųsti paštu.
Ataskaita "Grąžinimai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Kreditinė sąskaita-faktūra".
Ataskaita "Pirkimo grąžinimai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Debetinė sąskaita-faktūra".
Ataskaitos "Skolos" ir "Skolų kitimas" Sukurtas pasirinktinis parametras "Kontaktuojantis skyrius".
Ataskaita "Skolos" Pakeitimai:
 • Ataskaitos šablonuose "Skolos" ir "Skolos litais" nepateikiamos tos įmonės, kurių skola lygi 0, nors pradelsta skola ir nelygi 0.
 • Ataskaitų šablonuose "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros", "Neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros", "Vėluojamos apmokėti sąskaitos-faktūros" ir "Vėluojamos apmokėti pirkimo sąskaitos-faktūros" sukurtas stulpelis "Įmonė", kuris reikalingas, jei norima ataskaitos duomenis perrikiuoti.
Ataskaita "Skolų kitimas" Ataskaitos šablone "Skolų kitimas su konvertavimu" nepateikiamos įmonės, kurių valiuta yra nacionalinė valiuta.
Ataskaitos "Užsakytinos prekės", "Gautinos prekės" ir "Patiektinos prekės" Skurtas pasirinktinis parametras "Sandėlys".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurti ataskaitos šablonai "Pirkimo grąžinimų žurnalas" ir "Pirkimo grąžinimų žurnalas litais".
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitos šablonuose "Apyvarta pagal prekes (nuolaidų analizė)" ir "Apyvarta pagal klientus (nuolaidų analizė)" ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo rodomi kai kurie ataskaitos stulpeliai, kai vartotojui nurodytas parametras "Nerodoma pardavimo savikaina".

Modulis "Darbo užmokestis"

Nuostatos Sukurti laukai:
 • "VSDF įmokų sąnaudos gamybai",
 • "Garantinio fondo įmokų sąnaudos gamybai",
 • "Standartinis darbo pradžios laikas".
Priskaitymų tipai Sukurtas laukas "Debetuojama sąskaita gamybai", skirtas nurodyti debetuojamą sąnaudų sąskaitą, kai priskaitoma už darbą gamyboje.
Darbo sutartys Pakeitimai:
 • Sukurtas laukas "Ar gamyba", skirtas nurodyti, kad darbuotojas dirba gamyboje.
 • Darbo grafiko lentelėje sukurtas laukas "Darbo pradžios laikas".
Priskaitymai Priskaitytų sumų lentelėje sukurtas laukas "Ar gamyba".
Lentelės "Laikiniai darbai" ir "Vienetiniai darbai" Panaikintos.
Tabelis Panaikinti laukai:
 • "Laikinis darbas",
 • "Vienetinis darbas",
 • "Vienetinio darbo kiekis".
Išmokėjimai Leidžiama nurodyti neigiamą sumą, kai darbuotojas grąžina pinigus įmonei (pvz.: dėl permokos).
Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūros "Darbo užmokesčio išmokėjimas" pakeitimai:
 • Jei darbuotojo darbo sutartyje nenurodyti banko sąskaitos rekvizitai, tuomet darbo užmokestis išmokamas kasos išlaidų orderiu.
 • Jei darbuotojo darbo sutartyje nenurodyti atskaitymo gavėjo rekvizitai, tuomet atskaitytos sumos išmokėjimas nedaromas.
Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūra "Avanso išmokėjimas": jei darbuotojo darbo sutartyje nenurodyti banko sąskaitos rekvizitai, tuomet avansas išmokamas kasos išlaidų orderiu.
Ataskaita "Darbo sutartis" Sukurti ataskaitos šablonai:
 • Forma 1a-SD,
 • Forma 2a-SD.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Pakeitimai:
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Darbo grafikas".
 • Ataskaitos šablone "Atsiskaitymo lapeliai" ištaisyta klaida, dėl kurios paliekama nereikalinga tuščia eilutė tarp darbuotojų duomenų, kai yra papildomų atskaitymų.

Modulis "Kontaktai"

Kontaktų tipai Sukurta lentelė kontaktų klasifikavimui.
Kontaktai Pakeitimai:
 • Kontakto tipas pasirenkamas iš laisvai pildomo klasifikatoriaus.
 • Sukurtas laukas "Trukmė".

Modulis "Garantija"

Langas "Remonto lapelio koregavimas" Sąmatos PVM suma tikrinama taip pat, kaip ir sąskaitos-faktūros PVM suma.