Leidimas 10.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 10.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Duomenų lentelės Pakeisti veiksmai, atliekami standartinių klavišų kombinacijų:
 • Klavišų kombinacija "Ctrl+C" į atmintį įrašo einamojo langelio duomenis.
 • Klavišų kombinacija "Ctrl+Shift+C" į atmintį įrašo visos lentelės duomenis.

Modulis "Saugumas"

Langas "Prisijungimas" Tam pačiam vartotojui prie to paties kompiuterio leidžiama prisijungti nedaugiau 3 kartų.

Modulis "Prekyba"

Įmonių duomenys Laukas "PVM mokėtojo kodas" praplėsta iki 15 simbolių.
Langas "Įmonės" Sukurti stulpeliai:
 • "Klientų grupė".
 • "Tiekėjų grupė".
Langas "Prekės detalizavimas" Pakeitimai:
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios neveikdavo skirsnis "Savikaina", kai pasitaikydavo ilgesnių, nei 12 simbolių, dokumentų numerių.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios pirkimo užsakymo detalizavimo mygtukas detalizuodavo atsitiktinį pirkimo užsakymą.
Langas "Naujo sandėlio inventorizavimo įrašymas" Sukurtas mygtukas "Importavimas", kurio pagalba galima importuoti inventorizavimo duomenis iš tekstinio failo.
Duomenų apdorojimas Pakeitimai:
 • Duomenų apdorojimo procedūroje "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius" sukurtas neprivalomas parametras "Žaliavų sandėlys". Jei jis nenurodomas, žaliavos nurašomos iš to paties sandėlio, kur užpajamuoti gaminiai.
 • Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Prekių pardavimo kainų koregavimas", pakeičianti pardavimo kainas. Pardavimo kaina nustatoma likučio savikainą dauginant iš pasirinkto skaičiaus.
Ataskaita "Prekių likučiai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Prekių likučiai su svoriais".
Ataskaita "Apyvarta" Sukurtas ataskaitos šablonas "Apyvarta pagal prekes (su svoriais)".

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Modulio uždarymas Pakeitimai:
 • Klaidų pranešimuose apie nebaigtą dėvėti ir perdėvėtą turtą įvardijama pagrindinė priemonė.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios po eksploatacijos atnaujinimo paskutinę mėn. dieną kitą mėn. nusidėvėjimas nepradedamas skaičiuoti.

Modulis "Darbo užmokestis"

Mokesčių tarifai Mokesčių tarifų procentai gali būti įrašomi su dviem skaitmenimis po kablelio. Tai gali būti reikalinga įmonės VSDF tarifui 30.98% nurodyti.
Standartinio darbo grafiko apskaičiavimo procedūra Ištaisyta klaida, dėl kurios sutrikdavo švenčių dienų pildymas, kai darbuotojas tą dieną turėdavo du skirtingus standartinius laiko tipus.
Langas "Tabelis" Pakeitimai:
 • Šeštadieniai ir sekmadieniai išskiriami geltonu fonu, o švenčių dienos - raudonu.
 • Pradžios data gali būti bet kuri data, nebūtinai pirmadienis. Programa automatiškai nurodo pirmą einamojo mėn. dieną.
Langas "Priskaitymai" Jei yra pajamų natūra, išmokėtina suma rodoma be šių pajamų.
Duomenų eksportavimas Sukurta duomenų eksportavimo procedūra "Formos FR0573 duomenų eksportavimas.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonas "Avanso negavę darbuotojai" nebepateikia nurodytą pabaigos datą nebedirbančių darbuotojų.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Pakeitimai:
 • Einamosios dienos kontaktų fonas geltonas.
 • Stulpelis "Ar atlika" turi raudoną foną, jei neatlikta.