Leidimas 11.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 11.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Langas "Prisijungimas" Sukurtas mygtukas "Išsaugotjimas". Paspaudus, nurodyti prisijungimo duomenys (serveris, duomenų bazė, vartotojas ir slaptažodis) išsaugomi. Ateitiyje paleidžiant programą išsaugoti prisijungimo duomenys užpildomi automatiškai. Jei programos komandinėje eilutėje naudojami parametrai, tuomet išsaugoti duomenys neužpildomi, o užpildomi komandinėje eilutėje nurodyti parametrai.
Moduliai Visi moduliai apjungti į vieną programą, t. y. moduliai "Autoservisas", "Gamyba", "Kontaktai", "Garantija" ir "Biudžetas" darbar yra kartu su moduliais "Saugumas", "Didžioji knyga", "Pinigai", "Prekyba", "Ilgalaikis turtas" ir "Darbo užmokestis".
Dokumentų ataskaitų šablonų pasirinkimas Pakeitimai:
 • Paspaudus mygtuką "Spausdinio peržiūrėjimas" arba "Spausdinimas", pateikiamas kontekstinis meniu su ataskaitų šablonų pavadinimais.
 • Klientui pritaikyti ataskaitų šablonai vartotojui pateikiami sąrašo pradžioje ir nuo standartinių šablonų atskiriami brūkšniu.
Duomenų apdorojimo procedūrų pasirinkimas Klientui pritaikytos duomenų apdorojimo procedūros vartotojui pateikiamos sąrašo pradžioje ir nuo standartinių procedūrų atskiriamos brūkšniu.

Modulis "Didžioji knyga"

Operacijos numerio pasiūlymas Ištaisyta klaida, dėl kurios pasiūlomas operacijos numeris kai kuriais atvejais nebūdavo paskutinės vartotojo įrašytos operacijos numeris.

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos išlaidų orderis" Sukurtas ataskaitos šablonas "Darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis". Jame išvardinami prie nurodyto kasos išlaidų orderio pririštų darbo užmokesčio išmokėjimų darbuotojai ir sumos.

Modulis "Prekyba"

Skaičių formatavimas Jei duomenų bazėje prekės kiekiui, pardavimo vieneto kainai, pirkimo vieneto kainai ar savikainai numatyti daugiau, negu 2 skaitmenys po kablelio, tai trečias ir ketvirtas skaitmuo rodomi tik tuomet, jei jie nelygūs 0.
Langas "Sąskaitos-faktūros" Sukurtas kontekstinis meniu apmokėjimui įrašyti su punktais:
 • "Kasos aparato čekio įrašymas",
 • "Kasos pajamų orderio įrašymas".
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros" Sukurtas kontekstinis meniu apmokėjimui įrašyti su punktais:
 • "Kasos išlaidų orderio įrašymas",
 • "Mokėjimo pavedimo įrašymas",
 • "Tarptautinio mokėjimo pavedimo įrašymas".
 • Langas "Įmonių įsiskolinimo operacijos" Pakeitimai:
  • Sukurtas stulpelis "Pastabos".
  • Sukurtas kontekstinis meniu apmokėjimams įrašyti. Jame pateikiami tie patys meniu punktai, kurie ankstesniuose programos leidimuose buvo prienami per meniu "Operacijos" -> "Apmokėjimas", kuris yra panaikintas.
  Kasos aparato čekio įrašymas Apmokant per kasos aparatą, įrašoma ir apmokamos sąskaitos-faktūros užskaita.
  Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Atskaitingo asmens apmokėjimo įrašymas". Nurodžius apmokėtą pirkimo sąskaitą-faktūrą, procedūra įrašo atitinkamą įmonių įsiskolinimo operaciją ir skolų užskaitą.
  Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Sandėlio prekių likučių išlaidavimas". Nurodžius datą ir sandėlį, procedūra padaro sandėlio išlaidų orderį visoms nurodytame sandėlyje nurodytą datą esančioms prekėms.
  Ataskaita "Skolos" Ataskaitų šablonai "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros", "Neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros", "Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros" ir "Pradelstos apmokėti pirkimo sąskaitos-faktūros" remiasi skolų užskaitomis.
  Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra (LT+EN)" kainos litais pateikiamos tik tuomet, kai kliento skolų valiuta yra ne litas.
  Ataskaitos:
  • "Užsakymas"
  • "Sąskaita-faktūra"
  • "Grąžinimas"
  • "Pirkimo užsakymas"
  • "Pirkimo sąskaita-faktūra"
  • "Pirkimo grąžinimas"
  • "Sandėlio pajamų orderis"
  • "Sandėlio išlaidų orderis"
  • "Sandėlio perkėlimo orderis"
  Pekeitimai:
  • Praplatintas prekės vieneto kainos stulpelis.
  • PVM tarifas įrašomas iš duomenų bazės.
  Ataskaita "Sandėlio perkėlimo orderis" Sukurtas ataskaitos šablonas "Perdavimo-priėmimo aktas".

  Modulis "Darbo užmokestis"

  Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūrose "Darbo užmokesčio išmokėjimas (visi darbuotojai)", "Darbo užmokesčio išmokėjimas (vienas skyrius)", "Avanso išmokėjimas (visi darbuotojai)" ir "Avanso išmokėjimas (vienas skyrius)" sukurtas parametras "Ar kasos išlaidų orderis suminis". Jei nurodoma "Taip", tuomet darbuotojams, kurių darbo sutartyse nenurodyta banko sąskaita, daromi ne atskiri kasos išlaidų orderiai, o vienas suminis, kurį galima atspausdinti su ataskaitos šablonu "Darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis".
  Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonas "Darbuotojai" papildytas stulpeliais "Asmens kodas", "Adresas", "Namu telefonas", "Privatus mobilus telefonas".

  Modulis "Kontaktai"

  Langas "Įmonių sąrašai" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo galima šio lango atidaryti.
  Langai:
  • "Kontaktai"
  • "Kelionės"
  Pakeitimai:
  • Stulpelis "Atlikta" perkeltas į pražią.
  • Raudonu fonu išskiriami tik ankstesnių dienų neatlikti kontaktai/kelionės.