Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 11.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 11.0.2.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Sąskaitos apyvarta" Ataskaitos šablone "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis su koresponduojančiomis sąskaitomis" ištaisyta klaida, dėl kurios ataskaita neveikdavo, kai nurodyta sąskaita neturėdavo apyvartos.

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės" Sukurtas stulpels "Vieneto kaina + PVM".
Langas "Prekių filtravimas" Sukurtas filtravimas pagal prekės pastabas.
Langas "Prekės įrašymas" Prie langelio "Tipas" sukurtas mygtukas "...", kurio paspaudimas į tipą įrašo prekės kodą.
Langas "Prekės pasirinkimas" Prekių paieška pagal kodą arba brūkšninį kodą nurodyto teksto ieško ne nuo pradžios, o bet kurioje vietoje.
Langas "Sąskaitos-faktūros įrašymas" Jei langelyje "Nr." įrašoma serija, pvz.: "OS-", tuomet numerio parinkimas parenka naują numerį ne pagal standartinę seriją, o pagal nurodytą.
Langai:
 • "Sąskaitos-faktūros prekės įrašymas"
 • "Užsakymo prekės įrašymas"
Pakeitimai:
 • Sukurtas mygtukas "Vieneto kainos užrakinimas". Jei jis paspaustas, tuomet kiekio pakeitimas nepakeičia vieneto kainos.
 • Pakoregavus sumą, nuolaida padaroma lygi 0, o vieneto kaina perskaičiuojama taip, kad atitiktų nurodytą sumą. Vieneto kaina perskaičiuojama tik tuomet, kai mygtukas "Vieneto kainos užrakinimas" nepaspaustas.
Apmokėjimo per kasos aparatą įrašymas Pakeitimai:
 • Galima nurodyti mokamą grynais sumą, tuomet programa parodo grąžą.
 • Galima nurodyti, kad mokama banko kortele, tuomet programa įrašo atitinkamą banko išrašą.
 • Galima nurodyti, kad kasos aparato čekis nespausdinamas, kai čekis buvo atspausdintas be programos pagalbos. Tuomet duomenų bazėje tik padaromi čekio įrašai, bet kasos aparatui neduodama čekio spausdinimo komanda.
Duomenų apdorojimas Pakeitimai:
 • Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius (laikotarpis)".
 • Procedūra "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius" pervadinta į "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius (vienas orderis)".
Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Pardavimo kainų, nuolaidų ir maržų kopijavimas klientų grupei".
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra (LT+EN)" greta lietuviškų pateikiami ir tarptautiniai matų pavadinimai.
Ataskaita "Sandėlio išlaidų orderis" Ataskaitos šablone "Prekių nurašymo aktas" nurodomos sandėlio išlaidų orderio pastabos.
Ataskaita "Skolos" Sukurti ataskaitos šablonai:
 • "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros (tik terminai)".
 • "Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros (tik terminai)".
Ataskaita "Skolų kitimas" Sukurtas ataskaitos šablonas "Priskaitytini delspinigiai".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Pakuotės apskaitos duomenys". Jame pateikiami pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės likučiai bei importuoti ir eksportuoti kiekiai pagal pakuotės rūšis.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Intrastato įvežimo duomenys".
Ataskaita "Patiektinos prekės" Sukurtas stulpelis "Patiektino kiekio kaina".
Ataskaita "Gautinos prekės" Sukurtas stulpelis "Gautino kiekio kaina".

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Asmens sąskaita", kuriame pamėnesiui pateikiami pasirinkto darbuotojo "DU priskaitymų suvestinės" duomenys.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo įrašymas" Pasirinkus klientą, duodami tokie pat įspėjimai, kaip ir sąskaitos-faktūros įrašyme, t. y. pranešama pradelsta skola ir įmonės duomenyse nurodytas pardavimo įspėjimas.