Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 11.0.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 11.0.3.

Bendri pakeitimai

Visos duomenų lentelės

Sukurta galimybė paslėpti nenaudojamus, bet ekrane rodomus lentelių stulpelius. Paspaudus dešinį pelės mygtuką ant bet kurios lentelės stulpelio antraštės, pateikiamas kontekstinis meniu, kuriame galima "užpaukščiuoti" pageidaujamus ir "nupaukščiuoti" nepageidaujamus stulpelius.

Rodomų/paslėptų stulpelių pasirinkimas išsaugomas sekantiems programos atidarymams tik tame kompiuteryje, kuriame stulpelių pasirinkimas buvo atliktas.

Modulis "Saugumas"

Langas "Saugumo modulio nuostatų koregavimas" Prie langelio "Faktinis vartotojų skaičius" sukurtas mygtukas "?", kurį paspaudus parodomi prisijungę vartotojai.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Pelno ataskaita" Sukurtas ataskaitos šablonas "Pelno ataskaita pagal metus".

Modulis "Pinigai"

Langai:
 • "Kasos pajamų orderiai",
 • "Kasos išlaidų orderiai".
Sukurtas stulpelis "Kasa".
Langai:
 • "Banko išrašai",
 • "Mokėjimo pavedimai",
 • "Tarptautiniai mokėjimo pavedimai".
Sukurtas stulpelis "Banko sąskaita".

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės" Sukurtas stulpelis "Pastabos".
Langas "Prekės įrašymas" Įrašant naują prekę, į langelį "Pardavimo kainos valiuta" programa automatiškai įrašo "LTL".
Langas "Įmonės įrašymas" Įrašant naują įmonę, į langelį "Valiuta" programa automatiškai įrašo "LTL".
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Pakeitimai:
 • Nurodžius mokamą grynais sumą, grąža rodoma ne tik kompiuterio ekrane, bet ir kasos aparate bei atspausdinama čekyje.
 • Jei įrašant kasos aparato čekį čekis nespausdinamas, tuomet programa netikrina, ar apmokamoje sąskaitoje-faktūroje yra prekių su kitokiu PVM tarifu, negu 18%.
Duomenų apdorojimo procedūroje "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius (laikotarpis)" Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais pajamuotų gaminių savikaina buvo apskaičiuojama neteisingai.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra (LT+EN)" bendrų sumų antraštės išskaidytos dviem eilutėm (kaip ir pačios sumos).
Ataskaita "Prekių likučiai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Prekių likučiai su pajamavimo datomis".
Ataskaita "Kita" Sukurtas ataskaitos šablonas "Trūkstami logistikos parametrai".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Formos FR0573 duomenų eksportavimas" pritaikyta besikeičiančiam GPM tarifui.
Duomenų eksportavimas Pakeitimai:
 • Duomenų eksportavimo procedūra "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas" pervadintą į "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (SEB Vilniaus bankas)".
 • Sukurta duomenų eksportavimo procedūra "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (Hansabankas)".

Modulis "Autoservisas"

Visi langai su darbų sąrašais Darbai rikiuojami pagal numerį, o ne pagal žetoną.
Langas "Darbai" Pakeitimai:
 • Sukurti stulpeliai "Kliento mobilus telefonas", "Gedimas" ir "Pastabos".
 • Kontekstiniame meniu sukurtas punktas "Kasos aparato čekio įrašymas".
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Trūkstamos prekės ir medžiagos".
Ataskaita "Detalių likučiai" Ataskaitos šablone "Detalių likučiai" sukurtas stulpelis "Savikaina".
Ataskaita "Subrangovų operacijų likučiai" Ataskaitos šablone "Subrangovų operacijų likučiai" sukurtas stulpelis "Savikaina".

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Modulis "Kasos aparatų mainai" Modulis "Kasos aparatų mainai" integruotas į pagrindinę programą.