Leidimas 12.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.0.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Garantija"

Modulis "Prekyba"

Langas "Įmonės įrašymas" Panaikintas langelis "Detalizuojama sąskaita". Jo vietoje sukurtas skirsnis "Finansai" su langeliais:
 • "Detalizuojama klientų skolų sąskaita",
 • "Detalizuojama klientų išankstinių apmokėjimų sąskaita",
 • "Detalizuojama skolų tiekėjams sąskaita",
 • "Detalizuojama išankstinių apmokėjimų tiekėjams sąskaita".

Šio pakeitimo dėka ta pati įmonė gali būti ir tiekėjas ir klientas vienu metu. Įmonės, kaip kliento ir kaip tiekėjo skolos kitimas didžiojoje knygoje įrašomas į skirtingas buhalterines sąskaitas (standartiniu atveju į sąskaitas 2411 ir 443).

Be to, tos pačios įmonės išankstiniai klientų apmokėjimai ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams didžiojoje knygoje taip pat įrašomi į atskiras buhalterines sąskaitas (standartiniu atveju į 444 ir 2021).

Ataskaita "Skolos" Ataskaitų šablonuose "Skolos" ir "Skolos litais" padaryti tokie pakeitimai:
 • Sukurti stulpeliai "Klientų skolos", "Klientų išankstiniai apmokėjimai", "Skolos tiekėjams", "Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams", "Pradelsta klientų skola", "Pradelsta skola tiekėjams". Tai reikalinga todėl, kad ta pati įmonė gali būti ir klientas, ir tiekėjas, ir apmokėti iš anksto, ir gauti išankstinį apmokėjimą.
 • Nurodžius parametrą "Ar klientas" rodomos tik tų įmonių skolos, kurios turi kliento skolą arba išankstinį kliento apmokėjimą.
 • Nurodžius parametrą "Ar tiekėjas" rodomos tik tų įmonių skolos, kurios turi skolą tiekėjui arba išankstinį apmokėjimą tiekėjui.
Ataskaita "Skolos" Sukurti ataskaitos šablonai:
 • "Neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros (tik terminai)".
 • "Pradelstos apmokėti pirkimo sąskaitos-faktūros (tik terminai)".
Šie ataskaitos šablonai ypač padės tiems, kas bankams pateikinėja ataskaitas apie pradelstas skolas.
Ataskaita "Kita" Sukurtas ataskaitos šablonas "Trūkstami logistikos parametrai". Šis šablonas naudingas išrenkant prekes, kurioms neužpildyti duomenys, reikalingi Intrastato arba pakuotės apskaitos ataskaitoms.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Pakeitimai:
 • Į sąskaitą-faktūrą įrašomas čekio numeris ir tuo atveju, kai atsiskaitoma per kasos aparatą banko kortele.
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Vokas (110x220 mm)", skirtas "Envelope DL" dydžio vokams.
 • Ataskaitos šablone "Krovinio važtaraštis" sukurta eilutė "Atgabentas prekes priėmė".
Langas "Prekybos modulio nuostatų koregavimas" Panaikinti langeliai:
 • "Standartinė klientų detalizuojama sąskaita",
 • "Standartinė tiekėjų detalizuojama sąskaita".
Jų vietoje sukurti langeliai:
 • "Standartinė detalizuojama klientų skolų sąskaita",
 • "Standartinė detalizuojama klientų išankstinių apmokėjimų sąskaita",
 • "Standartinė detalizuojama skolų tiekėjams sąskaita",
 • "Standartinė detalizuojama išankstinių apmokėjimų tiekėjams sąskaita".
Skolų užskaitos Draudžiama įrašyti, koreguoti ar panaikinti skolų užskaitas, kurių vėlesnsios operacijos data nėra vėlesnė už paskutinio "Prekybos" modulio uždarymo datą. Tai padaryta todėl, kad priklausomai nuo skolų užskaitų gali pasikeisti tos pačios operacijos korespondencija didžiojoje knygoje, o to daryti negalima, jei modulis uždarytas.

Modulis "Garantija"

Langas "Remonto lapelio įrašymas" Pakeitimai:
 • Panaikintas langelis "Patvirtinimo darbuotojas".
 • Sukurtas langelis "Pastabos apie klientą".
 • Sukurtas langelis "Patvirtinęs kontaktinis asmuo.
 • Sukurtas langelis "Patvirtinimo statusas (sutikimas remontuoti/atsisakymas).