Leidimas 12.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.1.1.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"

Modulis "Prekyba"

Langai:
  • "Prekės"
  • "Prekės pasirinkimas"
Praplatintas stulpelis "Pavadinimas ir tipas".
Langas "Prekės pasirinkimas" Stulpelyje "Likutis" rodomas likutis dokumento nuostatose pasirinktame sandėlyje vietoj likučio standartiniame sandėlyje.
Langas "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" Vartotojui duodamas pranešimas, jei prekę bandoma parduoti pigiau savikainos.
Ataskaita "Apyvarta" Sukurtas ataskaitos šablonas "Apyvarta pagal prekes (su pajamavimo datomis)".

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonas "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis":
  • patikslintas komandiruočių pildymas,
  • patikslintas viršvalandžių ir darbo naktį pildymas,
  • patikslintas antros eilutės pildymas.

Modulis "Kontaktai"

Ataskaita "Įmonės" Ataskaitos šablonas "Įmonių adresai ir kontaktiniai asmenys" pervadintas į "Įmonės ir kontaktiniai asmenys". Be to, jame padaryti pakeitimai:
  • Duomenys apie įmonę pakartojami kiekvieno kontaktinio asmens eilutėje.
  • Adresas ir miestas išskirti į atskirus stulpelius.
  • Sukurtas stulpelis "Šalis".