Leidimas 12.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.1.2.

Turinys

Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kontaktai"
Modulis "Biudžetas"

Modulis "Saugumas"

Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Vartotojo slaptažodžio atstatymas".

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Sąskaitų filtravimas" Sukurtas filtravimo požymis "Pavadinimas".
Langas "Operacijų filtravimas" Sukurtas filtravimo požymis "Aprašymas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbinė atskaitomybės lentelė" stulpeliuose "Apyvarta" ir "Koregavimai" nepateikiamos sumos iš tų operacijų, kur ta pati sąskaita ir debetuojama ir kredituojama, t.y. bendras rezultatas lygus 0. Pvz.: kai pinigai pervedami iš vienos savos banko sąskaitos į kitą savą banko sąskaitą, sąskaita 271 ir debetuojama ir kredituojama, bet darbinėje atskaitomybės lentelėje toks judėjimas nebus rodomas.

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekių filtravimas" Sukurtas filtravimo požymis "Ar likutis didesnis už 0".
Langas "Prekės pasirinkimas" Sukurtas langelis"> 0". Jame padėjus "paukštuką", rodomos tik tos prekės, kurių likutis didesnis už 0.
Kasos aparato čekio įrašymas Įrašant kasos aparato čekį, kai klientas apmoka banko kortele, banko išrašas neįrašomas. Įrašoma tik įmonių įsiskolinimo operacija, kurioje debetuojama sąskaita 273 (Pinigai kelyje).
Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūrų "Formos FR0671 duomenų eksportavimas" ir "Formos FR0671 duomenų eksportavimas" sukurtų bylų nebereikia rankiniu būdu konvertuoti į UTF-8 formatą.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra (LT + EN)" pateikiamas ne tik lietuviškas, bet ir tarptautinis prekės pavadinimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Formos FR0573 duomenų eksportavimas" pritaikyta pagal pagal pasikeitusį formos aprašą. Be to, jos sukurtą bylą nebereikia rankiniu būdu konvertuoti į UTF-8 formatą.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Naujo darbo įrašymas" Jei langelyje "Numeris" nurodoma serija, tuomet naujas numeris parenkamas atsižvelgiant į nurodytą seriją.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Pakeitimai:
 • Sukurtas stulpelis "Kontaktinis asmuo".
 • Jei kontakto data yra poilsio diena arba šventė, tuomet data rodoma raudoname fone.
Langas "Kontaktų filtravimas" Sukurtas filtravimo požymis "Pastabos".

Modulis "Biudžetas"

Objektų duomenys Sukurti laukai:
 • "Sandėlys",
 • "Sutarties data",
 • "Patalpų valymo abonementas",
 • "Teritorijos priežiūros abonementas".
Langas "Objektai" Sukurti stulpeliai:
 • "Pristatymo sąlygos",
 • "Sandėlys",
 • "Sutarties Nr.",
 • "Sutarties data",
 • "Patalpų valymo abonementas",
 • "Teritorijos priežiūros abonementas",
 • "Valiuta",
 • "Ar skyrius aktyvus".
Langas "Objektų filtravimas" Sukurti filtravimo požymiai:
 • "Ar įrašas aktyvus". Pasirinkus "Taip", rodomi tik aktyvių skyrių objektai.
 • "Sandėlys",
 • "Pristatymo sąlygos".
Langas "Objekto detalizavimas" Sukurti skirsniai:
 • "Prekių likučiai",
 • "Valytojos".