Leidimas 12.1.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.1.3.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Langas "Vartotojų prisijungimai" Pakeitimai:
  • Sukurtas mygtukas "Atjungimas", leidžiantis atjungti nuo programos pasirinktą vartotoją.
  • Sukurtas langelis "Vartotojų iš viso".
  • Prisijungusiojo vartotojo eilutė lentelėje išskiriama geltonu fonu.

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės pasirinkimas" Sukurtas mygtukas "Filtravimas". Jį paspaudus, atsidaro langas "Pasirenkamų prekių filtravimas", kuriame galima nurodyti filtruojamą prekių grupę, tiekėją ir pastabų fragmentą.
Langas "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" Sukurtas mygtukas "..." pasiūlantis pirmą posandėlį, kuriame yra nurodytos prekės.
Langas "Naujos pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas" Ištaisyta klaida dėl kurios skirsnyje "Prekės" neveikė mygtukas "Pasiūlmas".
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Sukurtas ataskaitos šablonas "Sąskaitos-faktūros pelningumas".
Atasktata "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Praleisti sąskaitų-faktūrų numeriai".
Ataskaita "Prekių likučiai" Ataskaitos šablone "Prekių likučiai su pajamavimo datomis" ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo pasirinkus filtruojamą sandėlį.
Ataskaita "Apyvarta" Sukurtas ataskaitos šablonas "Apyvarta pagal prekes (palyginimas su likučiais)".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Sukurtos VSDF formų duomenų eksportavimo procedūros:
  • "Formos 1-SD duomenų eksportavimas",
  • "Formos 2-SD duomenų eksportavimas",
  • "Formos SAM duomenų eksportavimas".
Duomenų eksportavimas Duomenų apdorojimo procedūra "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (SEB Vilniaus bankas)" pervadinti į "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (SEB bankas)".
Ataskaita "Darbo sutartis" Panaikinti ataskaitų šablonai "Forma 1a-SD" ir "Forma 2a-SD".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Panaikintas ataskaitos šablonas "Forma 3-SD".

Modulis "Autoservisas"

Visi langai su operacijos pasirinkimu Pasirenkant operaciją pakanka nurodyti operacijos pavadinimo fragmentą.
Ataskaita "Darbas" Sukurtas ataskaitos šablonas "Garantiniam remontui sunaudotų materialinių vertybių nurašymo aktas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Baigtų darbų pardavimų žurnalas" ištaisyta klaida dėl kurios buvo rodoma neteisinga bendra subrangovų operacijų savikainų suma.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Baigtų operacijų suvestinė pagal automobilius", "Baigtų operacijų suvestinė pagal darbuotojus" ir "Baigtų operacijų suvestinė pagal brigadas" ištaisytos apvalinimo paklaidos stulpelyje "Pardavimo kaina".