Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 12.1.4

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.1.4.

Modulis "Prekyba"

Vartotojų parametrai Panaikintas vartotojo parametras "Tikrinamas prekės rezervavimas". Dabar prekių rezervavimas tikrinamas visiems vartotojams.
Langai:
 • "Sąskaitos-faktūros įrašymas"
 • "Pirkiomo sąskaitos-faktūros įrašymas"
Paspaudus mygtuką "Pasiūlymas" duodama pasirinkti iš trijų variantų:
 • "Pasirinkto sandėlio užsakymai".
 • "Pasirinkto sandėlio ir jo posandėlių užsakymai".
 • "Visų sandėlių užsakymai".
Langas "Sandėlio inventorizavimas" Prekių inventorizavimo duomenų importavimas iš brūkšninių kodų skaitytuvo-kaupiklio:
 • Importuojant prekių sąrašą nuostatose prekių grupė gali būti ir nenurodyta. Tuomet programa laiko, kad importuotas ne vienos prekių grupės sąrašas, o visų prekių sąrašas.
 • Galima pasirinkti, ar importuojamoje byloje yra prekių kodai ar brūkšniniai kodai.
Ataskaita "Skolos" Sukurtas ataskaitos šablonas "Priminimas apie pradelstas skolas".
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Sukurtas ataskaitos šablonas "Prekių sugrupavimas pagal užsakymus".
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitos šablone "Pirkimų apyvarta pagal prekes" galima naudoti parametrą "Klientų grupė".

Modulis "Darbo užmokestis"

Vartotojų parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Draudžiamas skyrius". Jį nurodžius vartotojui, leidžiama matyti visų skyrių darbuotojų "Darbo užmokesčio" modulio duomenis, išskyrus parametre nurodytą.

Modulis "Autoservisas"

Duomenų apdorojimas Sukurtos duomenų apdorojimo procedūros:
 • "Operacijų sukūrimas iš paslaugų".
 • "Darbuotojo operacijų kopijavimas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Operacijų suvestinių ataskaitų šablonuose ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrom paskyrom nebuvo atsižvelgiama į nurodytą laikotarpį.
Ataskaitos:
 • "Detalių likučiai"
 • "Detalių likučių kitimas"
 • "Subrangovų operacijų likučiai"
 • "Subrangovų operacijų likučių kitimas"
Ataskaitų šablonuose ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai mokėtojas už detales ar subrangovų operacijas būdavo draudikas arba autoservisas.
Ataskaita "Darbas" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra" ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo darbe esant tiekėjui grąžintų detalių arba subrangovų operacijų.

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Langas "Kasos aparatų mainų nuostatos" Sukurti laukai:
 • "Nebarkoduotų prekių savikainos sąskaita",
 • "Sukauptų pristatymo sąnaudų sąskaita",
 • "Sukauptų prabavimo sąnaudų sąskaita",
 • "Sukauptų ekspertizės sąnaudų sąskaita".
Langas "Juvelyrinių dirbinių pajamavimas" Barkoduojant juvelyrinius dirbinius, jie tiesiogiai įsirašo į pirkimo sąskaitą-faktūrą. Be to, sukurta galimybė automatiškai paskirstyti juvelyrinių dirbinių savikainą, pristatymo sąnaudas, prabavimo sąnaudas bei brangakmenių ekspertizės sąnaudas.