Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

LEIDIMAI 13.0.1 - 13.0.6

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidimuose 13.0.1 - 13.0.6.

Bendri pakeitimai

Visi langai Ištaisyta klaida, dėl kurios duomenų bazės pranešimai su procento ženklu buvo pateikiami iškraipyti.
Visi langai Antros ir sekančių duomenų lentelių atidarymas pagreitintas iki 50 kartų.

Modulis "Saugumas"

Vartotojo parametras "Tikrinama pardavimo PVM suma" Panaikintas. Dabar toks tikrinimas atliekamas visiems vartotojams.

Modulis "Prekyba"

Langai:
 • "Sąskaitos-faktūros įrašymas"
 • "Užsakymo įrašymas"
Įrašant duomenis, programa patikrina kiekvieno PVM tarifo bendrą prekių PVM sumą. Jei bendra PVM suma netiksli, duodamas pranešimas ir pasiūloma automatiškai padaryti korekciją.
Kasos aparatų prijungimas Sukurtas ryšys su kasos aparatais POS Gama FP-550 ir POS Gama FP-1000. Ankstesniuose programos leidimuose buvo galimas ryšys tik su kasos aparatais Datecs MP-56 ir Datecs MP-500T. Naujai galimų prijungti kasos aparatų privalumas - plati 80 mm kvito juostelė, kurioje spausdinamas parduotų prekių sąrašas (kodas, pavadinimas, kiekis, vieneto kaina).
Apmokėjimo per kasos aparatą įrašymas Įrašant kasos aparato čekį tikrinamas PVM tarifas gali būti ne 18%, tačiau turi sutapti su "Prekybos" modulio nuostatų standartiniu PVM tarifu.
Meniu "Operacijos" Sukurtas meniu punktas "Operacijos" -> "Mažmeninio pardavimo įrašymas", skirtas mažmeninės prekybos vietoms.
Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Prekių PVM tarifų keitimas".
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablone "Sąskaita-faktūra su detalizuotu PVM" gali būti naudojamas su bet kokiu prekių PVM tarifu.

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Darbo sutarties įrašymas" Skirsnyje "Darbo grafikas" pataisyta langelio "Skyrius" antraštė.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbų filtravimas" Sukurti papildomi filtravimo požymiai:
 • "Pagaminimo metų pradžia",
 • "Pagaminimo metų pabaiga",
 • "Registravęs darbuotojas",
 • "Priėmęs darbuotojas".
Langas "Darbo įrašymas" Skirsnyje "Bendri duomenys" sukurtas mygtukas "Visų sumų mokėtojo keitimas".
Langas "Darbo įrašymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios neteisingai veikė operacijų pernumeravimas pagal kodus.
Langas "Įrašymas pagal ruošinį" Sukurtas langelis "Kaina", kuriame galima pasirinkti, kieno kainas taikyti - kliento ar draudiko.
Langas "Darbai" Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais atnaujinus programą neatsidarydavo langas "Darbai".
Langas "Operacijos įrašymas" Pakeistas operacijos paskyrų spalvos pasirinkimas: vietoj anksčiau pateikiamų 7 spalvų dabar galima rinktis iš daugiau, kaip 16 mln. spalvų.
Langas "Paskyros" Pakeitimai:
 • Pagreitintas atsidarymas ir darbas po atsidarymo.
 • Stulpelio "Numatoma baigimo data" fonas parenkamas taip pat, kaip ir lange "Darbai".
 • Sukurtas stulpelis "Paskutinės paskyros data".
 • Skirsniuose "Darbuotojų paskyros", "Darbuotojų užimtumas", "Automobilių paskyros" ir "Automobilių užimtumas" rodomi duomenys atitinka viršutinėje lango dalyje išfiltruotus darbus.
 • Skirsniuose "Darbuotojų paskyros" ir "Automobilių paskyros" pagalbinėje informacijoje apie paskyrą rodomas darbo numeris.
Langas "Paskyrų filtravimas" Panaikintas filtravimo požymis "Darbuotojų skyrius". Visais atvejais galioja viršutinėje lango dalyje pasirinktas skyrius.
Ataskaita "Darbas" Ataskaitos šablonai "Sąskaita-faktūra" ir "Sąmata" gali būti naudojami su bet kokiu prekių PVM tarifu.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurti ataskaitų šablonai:
 • "Parduotų operacijų suvestinė pagal darbuotojus",
 • "Parduotų operacijų suvestinė pagal brigadas",
 • "Parduotų operacijų suvestinė pagal automobilius".
Ataskaita "Datos suvestinė" Pakeitimai:
 • Ataskaitų šablonai pervadinti į "Paskyrų suvestinė pagal darbuotojus" ir "Paskyrų suvestinė pagal brigadas".
 • Visuose ataskaitos šablonuose pasirinktiniai parametrai "Darbuotojas" ir "Skyrius" imami iš paskyrų, o ne iš darbo skirsnio "Pelningumas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Pakeitimai:
 • Ataskaitų šablonai pervadinti į "Paskyrų suvestinė pagal darbuotojus" ir "Paskyrų suvestinė pagal brigadas".
 • Visuose ataskaitos šablonuose pasirinktiniai parametrai "Darbuotojas" ir "Skyrius" imami iš paskyrų, o ne iš darbo skirsnio "Pelningumas".

Modulis "Garantija"

Langas "Remonto lapelio įrašymas" Įrašant duomenis, programa patikrina kiekvieno PVM tarifo bendrą prekių PVM sumą. Jei bendra PVM suma netiksli, duodamas pranešimas ir pasiūloma automatiškai padaryti korekciją.
Ataskaita "Remonto lapelis" Ataskaitos šablonas "Remonto sąmata-sąskaita" gali būti naudojamas su bet kokiu prekių PVM tarifu.

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Duomenų apsikeitimas su "Premiksta" Pritaikytas lanksčiam PVM tarifo naudojimui.