Leidimas 14.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.0.0.

Turinys

Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Pinigai"

Įmokų kodai Praplėstas įmokų tipų kodų ilgis: vietoj 4 gali būti iki 5 skaitmenų.
Langas "Kasos įrašymas" Sukurti langeliai:
 • "Kasos pajamų orderių numerių pradžia",
 • "Kasos pajamų orderių numerių pabaiga",
 • "Kasos išaidų orderių numerių pradžia",
 • "Kasos išlaidų orderių numerių pabaiga".
Juos galima naudoti patogiam kiekvienos kasos dokumentų numerių inrervalų nustatymui. Jei jie neužpildyti, automatinis kasos dokumentų numerių parinkimas veikia kaip ankstesniuose programo leidimuose.

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekybos modulio nuostatų koregavimas" Sukurtas langelis "Pinigų kelyje sąskaita". Jame nurodyta sąskaita yra debetuojama, įrašius kliento apmokėjimą per kasos aparatą banko kortele. Anksčiau tam tikslui buvo statiškai naudojama sąskaita 273.

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Darbo užmokesčio modulio nuostatų koregavimas" Sukurti langeliai:
 • Skirsnyje "Sąskaitos" langelis "Mokėtinas VMI PSD". Jame reikia nurodyti sąskaitą, kuri turi būti kredituojama iš darbuotojo atskaičius VMI PSD už pirmas dvi nedarbingumo dienas.
 • Skirsnyje "Mokesčių tarifai" langelis "VMI PSD", kuriame po programos atnaujinimo įrašyta 6%.
Pastaba:
 • Baigus 2008 m. priskaitymų koregavimus, skirsnyje "Mokesčių tarifai" langelyje "GPM" būtina nurodyti 15%, o langelyje "Darbuotojo VSDF įmoka" 9%.
Langas "Darbo sutarties įrašymas"

Sukurtas langelis "PNPD" papildomam neapmokestinamajam pajamų dydžiui įrašyti.

Pastaba:

 • 2008.12.31 reikia "užbaigti" visas aktyvias darbo sutartis ir nuo 2009.01.01 įrašyti naujas aktyvias darbo sutartis.
 • Nuo 2009.01.01 įrašomose sutartyse langelyje NPD rašykite 0 Lt., jei NPD netaikomas, arba 470 Lt., jei taikomas.
 • "Optimum" darydama priskaitymus tiems, kam įrašyta ne 0, apskaičiuos taikytiną NPD pagal VMI formulę, t. y. NPD = 470 - 0.2 x (pajamos - 800).
Langas "Priskaitymų tipo įrašymas" Sukurtas langelis "Ar susiję su VMI PSD". Po duomenų konvertavimo į 14-tą leidimą, šis langelis užpildytas "Taip" tik eilutėje "Nedarbingumo pašalpa, apmokama įmonės".
Langas "Darbo sutarčių filtravimas" Atidarant, automatiškai atfiltruojamos tik einamąjį mėn. galiojančios darbo sutartys.
Ataskaita "Datos suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Atostogų likučiai", atsižvelgiantis į:
 • Atostogų likučius, įrašytus konkrečiam praeities momentui (meniu "Duomenys" -> "Atostogų likučiai".
 • Darbos sutartyse nurodytą atostogų trukmę (standartiškai 28 d.) ir neapmokamų atostogų limitą, netrumpinantį apskaičiuoto darbo stažo (standartiškai 14 d.).
 • Tabelyje pažymėtas atostogas vaikui nuo 1 iki 3 metų prižiūrėti (laiko tipas PV).
 • Tabelyje pažymėtas atostogų dienas (laiko tipai AA ir AN).

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo įrašymas" Praplėstas langelio "Žalos numeris" ilgis: vietoj 15 gali būti iki 20 skaitmenų.
Langas "Darbai" Sukurtas kontekstinis meniu punktas "Duomenų importavimas iš Eurotax".
 • Paspaudus, pateikiamas Eurotax bylos pasirinkimo langas.
 • Pasirinkus pageidaujamą Eurotax bylą, pasitikrinimui parodomi pasirinktos bylos duomenys apie automobilį.
 • Paspaudus mygtuką "Importavimas", darbo įraše užpildomi langeliai "Kėbulo Nr.", "Markė", "Modelis", "Pagaminimo data", "Pagaminimo metai", "Durų skaičius", "Variklio kubatūra", "Variklio galia", "Spalva", "Spalvos kodas", ir keičiamų detalių sąrašas ("Pavadinimas", "Vieta", "Kodas" (originalus gamintojo kodas) ir "Kiekis").