Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 14.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.0.1.

Modulis "Saugumas"

Langas "Vartotojo parametro įrašymas" Sukurtas parametras "Neleidžiama koreguoti pardavimo kainos". Vartotojas, kuriam šis parametras nurodytas, negali koreguoti langelių "Vieneto kaina", "Nuolaida", "PVM tarifas", "Suma" ir "Marža" šiuose languose:
  • "Sąskaitos-faktūros prekės įrašymas",
  • "Užsakymo prekės įrašymas",
  • "Mažmeninio pardavimo įrašymas",
  • "Prekės įrašymas",
  • "Įmonės pardavimo prekės įrašymas" (spec. kliento kainos pagal prekes),
  • "Įmonės pardavimo prekių grupės įrašymas" (spec. kliento kainos pagal prekių grupes).

Modulis "Prekyba"

Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūrose "Prekių pavadinimų vertimas", "Prekių PVM tarifų keitimas" ir "Prekių tiekėjų, pirkimo kainų ir nuolaidų įrašymas" ištaisyta klaida, dėl kurios po jų įvykdymo prekių pastabos būdavo sutrumpinamos iki 100 simbolių.
Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūros "Formos FR0671 duomenų eksportavimas" ir "Formos FR0672 duomenų eksportavimas" pritaikytos nuo 2008.10.01 pasikeitusioms formoms.
Ataskaita "Skolos" Ataskaitos šablone "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros" ištaisyta klaida, dėl kurios pasirinkus parametrą "Kontaktuojantis skyrius" ataskaita tam tikrais atvejais pateikdavo neteisingus duomenis.
Ataskaita "Prekių likučiai" Ataskaitos šablone "Prekių likučiai pagal tiekėjus" ištaisyta klaida, dėl kurios pasirinkus parametrą "Tiekėjas" ataskaita neveikdavo.
Ataskaita "Apyvartos dinamika" Ataskaitos šablone "Apyvartos dinamika" ištaisyta klaida, dėl kurios nurodžius intervalą "Metai" buvo pateikiami neteisingi duomenys grafoje "Praėję metai".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų ekportavimo procedūrose "Formos 1-SD duomenų eksportavimas", "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" ir "Formos SAM duomenų eksportavimas" langelyje "VSDF skyrius" nebeįrašomas miesto pavadinimas, nes "ABBYY eForm Filler" miesto pavadinimo neatpažįsta kaip klaidos, tačiau VSDF deklaravimo sistema taip užpildytų formų nepriima.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė" ištaisyta klaida, dėl kurios stulpeliuose "Atskaityta iš viso" ir "Išmokėtina suma" buvo neatsižvelgiama į atskaitytą "VMI PSD".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Atostogų likučiai" padarytas pakeitimas: pravaikštos (laiko tipo kodas "PB") ir nušalinimai nuo darbo (laiko tipo kodas "NN") neįskaičiuojami į darbo stažą apskaičiuojant sukauptas atostogų dienas.