Leidimas 14.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.1.0.

Turinys

Modulis "Duomenų bazių administravimas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Pagrindinis langas Naujai perprogramuotas modulis "Duomenų bazių administratorius". Supaprastintas visas vartotojo darbas su šiuo moduliu (DB sukūrimas, kopijavimas, panaikinimas). Sukurtos naujos funkcijos:
  • Duomenų bazių leidimo atnaujinimas (nebereikalingas mūsų atvykimas net ir esant struktūriniams DB pakeitimams),
  • DB sukūrimas (naujos tuščios DB sukūrimas arba esamos DB kopijavimas).
  • Atsarginis duomenų kopijavimas.
  • Automatinio atsarginio duomenų kopijavimo planavimas.
  • Atsarginio duomenų kopijavimo klaidų pateikimas vartotojui bei jų registravimas.
  • Lankstus atsarginio duomenų kopijavimo vietų pasirinkimas, jei norima atsargines kopijas daryti daugiau, negu į vieną laikmeną.

Nuo šiol šiuo moduliu nemokamai gali naudotis visi "Optimum" vartotojai, tačiau naujai sukurtų duomenų bazių licencijas, kaip ir anksčiau, nemokamai gaus tik tie, kurie yra įsigiję šio modulio licencijas.

Šis modulis automatiškai įdiegiamas kartu su "Optimum" - greta "Optimum" paleidimo piktogramos sukuriama piktograma "Optimum DBA". Tačiau moduliu galima pasinaudoti tik iš pagrindinio Jūsų įmonės kompiuterio (serverio).

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Sąskaitos apyvarta" Sukurti ataskaitos šablonai:
  • "Sąskaitos apyvartos suvestinė pagal darbuotojus",
  • "Sąskaitos apyvartos suvestinė pagal skyrius",
  • "Sąskaitos apyvartos suvestinė pagal projektus".

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Skolos" Ataskaitos šablone "Skolų kitimo suvestinė" sukurtas stulpelis "Šalis". Tai gali būti naudinga pildant nerezidentų skolų statistikos ataskaitas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Neapmokestintų pajamų klaidos" ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo esant einamojo mėn. priskaitymams už ateinantį mėn. (pvz.: atostoginiai už ateinančio mėn. atostogų dalį).

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Kontekstiniame meniu sukurtas punktas "Duomenų importavimas iš Eurotax. Jo pagalba Eurotax bylos duomenys (automobilio aprašymas, operacijų trukmių detalizavimas, detalių sąrašas ir kt. duomenys) įkeliami į pasirinktą "Optimum" darbą.