Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 14.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.2.0.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Pagrindinis langas Skirsnyje "Nuostatos" sukurtas langelis "Papildomas duomenų katalogas", kuriame galima nurodyti pageidaujamą programos duomenų katalogą, jei netenkina standartinis.

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Užsakymas" Sukurtas ataskaitos šablonas "Užsakymo pelningumas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas" ištaisyta klaida dėl kurios kai kuriais atvejais buvo duodamas klaidos pranešimas "Application defined or object defined error".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Šiuose ataskaitų šablonuose sukurtas stulpelis "Operacija":
 • "Pardavimų žurnalas",
 • "Pardavimų žurnalas litais",
 • "Grąžinimų žurnalas",
 • "Grąžinimų žurnalas litais",
 • "Pirkimų žurnalas",
 • "Pirkimų žurnalas litais",
 • "Pirkimo grąžinimų žurnalas",
 • "Pirkimo grąžinimų žurnalas litais".
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitos šablone "Prekių pardavimo ataskaita pagal serijinius numerius" sukurtas stulpelis "Vieneto kaina (LTL)".

Modulis "Darbo užmokestis"

Automatinio atostoginių apskaičiavimo procedūra Ištaisyta atostoginių apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo, tais atvejais kai tenkinamos visos žemiau išvardintos sąlygos:
 • atostogų pradžia ir pabaiga skirtinguose mėnesiuose,
 • atostogų laikotarpiu yra šventinių dienų,
 • paskutinių trijų mėn. vidutinis darbo užmokestis, skaičiuojant nuo šio mėn. ir skaičiuojant nuo praeito mėn., skiriasi.
Ataskaita "Darbo sutartis" Sukurti ataskaitų šablonai:
 • "Darbo sutartis",
 • "Įsakymas dėl priėmimo į darbą",
 • "Įsakymas dėl atleidimo iš darbo".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Atostogų suvestinė".

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Einamosios dienos baigti darbai žymimi baltu, o ne geltonu, fonu.