Leidimas 14.3.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.3.1.

Turinys

Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kontaktai"

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos išlaidų orderis" Ataskaitos šablone "Kasos išlaidų orderis" padaryti pakeitimai:
  • įrašoma vadovo, vyr. buhalterio ir kasininko vardas bei pavardė iš "Organizacijos" modulio nuostatų,
  • užpildomos visos datos ir sumos žodžiais.
Ataskaita "Kasos knyga" Padaryti pakeitimai:
  • lapo antraštėje atspausdinama "Kasos knyga" ir įmonės pavadinimas,
  • lapo apačioje įrašomas pajamų ir išlaidų dokumentų sk.

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Sandėlio pajamų orderis" ir "Sandėlio išlaidų orderis" Ataskaitos šablonuose "Sandėlio pajamų orderis" ir "Sandėlio išlaidų orderis" nurodomi skirsnio "Pelningumas" duomenys: darbuotojas, skyrius, projektas.
Ataskaita "Pirkimo sąskaita-faktūra" Sukurti ataskaitos šablonai "Vokas (110x220 mm)" ir "Vokas (114x230 mm)".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (SEB bankas)" pritaikyta nuo 2009.08.01 pasikeitusiam grupinių DU pavedimų formatui.
Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūrose "Darbo užmokesčio išmokėjimas" ir "Avanso išmokėjimas" leidžiama nenurodyti banko sąskaitos. Tuomet mokama iš kasos net ir tiems darbuotojams, kuriems darbo sutartyje nurodyta banko sąskaita.
Ataskaita "Darbo sutartis" Ataskaitos šablonas "Darbo sutartis" papildytas sutarties nutraukimo dalimi.
Ataskaita "Datos suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Įsakymas dėl apmokamų atostogų suteikimo".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Atsiskaitymo lapeliai" padaryti pakeitimai:
  • Jei mėnesio eigoje tabelyje yra daugiau negu vienas darbo laiko tipas, tuomet pateikiama suvestinė pagal kiekvieną laiko tipą.
  • Prieš pateikiant ataskaitą patikrinama, ar nėra NPD klaidų.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Galima naudoti komandą "Kasos aparato čekio įrašymas" ir tuo atveju, kai yra tik draudiko sąskaita-faktūra.
Langas "Darbai" Galima naudoti komandą "Kasos pajamų orderio įrašymas" ir tuo atveju, kai yra ir draudiko sąskaita-faktūra.
Langas "Naujos sąskaitos-faktūros įrašymas" Jei yra PVM paklaidų, tuomet ne tik pranešama apie jas, bet ir paklausiama, ar atlikti automatinę paklaidų korekciją.
Langas "Darbo koregavimas" Padarytas pakeitimas darbo koregavimo metu įrašomose paskyrose: jei darbo grafike darbininkui nenurodytas skyrius, tuomet paskyrai priskiriamas darbuotojo duomenyse nurodytas skyrius.
Langas "Paskyros" Rankinio planavimo paskyrų įrašymo lange padarytas pakeitimas: kai yra vienintelis darbuotojas mokantis atlikti planuojamą operaciją, pasiūlomas ne tik darbuotojas, bet ir jo skyrius.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktų filtravimas" Sukurtas papildomas filtravimo parametras "Miestas".