Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 14.3.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.3.2.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Sandėlio pajamų orderiai",
  • "Sandėlio išlaidų orderiai",
  • "Sandėlio perkėlimo orderiai".
Sukurtas stulpelis "Pastabos".
Ataskaita "Prekių likučių kitimas" Ataskaitos šablone "Prekių likučių kitimas su konvertavimu" ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais ataskaita neatsidarydavo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" pritaikyta nuo 2010.01.01 pasikeitusiam formatui.
Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Formos SAM duomenų eksportavimas" pritaikyta nuo 2010.01.01 pasikeitusiam formatui.
Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūra "Formos FR0573 duomenų eksportavimas" pritaikyta nuo 2009 m. pradžios pasikeitusiam NPD ir PNPD taikymui. Tai pat PSD apmokestinamos sumos neįtraukiamos į deklaruojamas pajamas.