Leidimas 14.3.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 14.3.3.

Turinys

Modulis "Darbo užmokestis"

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūroje "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" ištaisyta klaida, dėl kurios į formą buvo įtraukiamos ne atleidimo mėn., o viso atleidimo ketvirčio pajamų ir įmokų sumos.
Duomenų eksportavimas Duomenų eksportavimo procedūroje "Formos SAM duomenų eksportavimas" padarytas pakeitimas: jei darbuotojas turi dvi darbo sutartis (įrašyti du atskiri darbuotojai su vienodais asmens kodais ir dvi atskiros darbo sutartys), tuomet formoje jo duomenys susumuojami į vieną eilutę.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Atostogų likučiai" sukurtas stulpelis "Vidutinis darbo užmokestis".