Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 15.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.1.0.

Bendri pakeitimai

Programo įdiegimas Programo įdiegimo metu automatiškai pašalinamas ankstesnis programos leidimas.
Prisijungimas prie programos Jei programos paleidimo metu yra nuspaustas klavišas "Ctrl", tuomet langas "Prisijungimas" parodomas net ir tuomet, kai programos komandinėje eilutėje arba lange "Prisijungimo nuostatos" nurodyti visi prisijungimui reikalingi duomenys.
Ataskaitos Ištaisyta problema, dėl kurios kai kuriais atvejais formuojant ataskaitas buvo duodamas klaidos pranešimas "Can not perform clipboard operation".
Ilgai trunkančių užduočių vykdymas Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais kursorius likdavo smėlio laikrodžio formos net ir pasibaigus duomenų apdorojimui.
Bylų ir katalogų pasirinkimas

Patikslintas veikimas:

  • Atidarius katalogo pasirinkimo langą vartotojui parodomas tas katalogas, kuris nurodytas tekstiniame langelyje.
  • Jei tekstiniame langelyje nieko nenurodyta, parodomas katalogas "My Documents".
Sugrupuotų ir nesugrupuotų duomenų pateikimas Pakeitimų dėka sugrupuoti ir nesugrupuoti duomenų langeliai atitraukiami nuo krašto vienodai.

Modulis "Prekyba"

Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Sukurtas ryšys su UAB "Empirija" fiskaliniu bloku "FB05".
Apmokėjimų įrašymas Ištaisyta klaida, dėl kurios prekybinių mokėjimų įrašymo metu "paukščiuojant" sąskaitas ir grąžinimus mokėjimo pastabose buvo kartojamas tas pats dokumento numeris.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Paskyros"

Pakeitimai:

  • Patikslintas paskyrų planavimas.
  • Patikslintas paskyrų, kurių laikas išeina iš normalaus darbo laiko ribų, vaizdavimas.

Modulis "Gamyba"

Gaminio detalizavimas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai gaminio prekė neturėdavo kodo.
Langas "Technologinės kortelės įrašymas" Tikrinama, kad ta pati prekė negalėtų būti naudota ir kaip paprasta nesudėtinė žaliava ir kaip gaminys.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Langas "Optimum DBA" Kursoriui esant duomenų bazių lentelėje veikia klavišai F5 (naujos DB sukūrimas), F6 (DB kopijavimas), F7 (DB atnaujinimas) ir F8 (DB panaikinimas). Taip pat veikia ir klavišai F2 (paieška) bei F4 (vaizdo atnaujinimas).
Langas "Optimum DBA" Galima importuoti ir tokias duomenų bazes, kurios turi ne visus serveryje įdiegtus modulius.
Langas "Optimum DBA" Duomenų bazių bloke paspaudus mygtuką "Importavimas" pateikiamas meniu, kuriame galima pasirinkti "Viena duomenų bazė" arba "Visos duomenų bazės". Jei pasirenkama "Visos duomenų bazės", tuomet pateikiamas dialogo langas, kuriame reikia nurodyti katalogą, iš kurio importuojamos visos BCK bylos.