Leidimas 15.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.2.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Gamyba"
Modulis "Interneto užsakymai"
Modulis "Kasos aparatų mainai"

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais buvo neteisingai suformuojamas meniu "Byla" turinys.
Grafinis darbuotojų užimtumo vaizdavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais eilučių antraščių tekstas išeidavo iš langelio ribų.

Modulis "Prekyba"

Langas "Kasos aparato čekio įrašymas Sukurta galimybė nurodyti atsiskaityti kreditu 1, kreditu 2, kreditu 3, kreditu 4.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Ištaisyta klaida, dėl kurios į sąskaitų-faktūrų pastabas neįsirašydavo automobilio duomenys, kai nebūdavo kitų pardavimo pastabų.
Langas "Darbai" Po kontekstinio meniu veiksmų vaizdas automatiškai nebeatnaujinamas.
Langas "Paskyros" Ištaisyta klaida, dėl kurios pasirinktinio planavimo metu buvo neteisingai interpretuojamas požymis "Ar vertinti darbuotojo užimtumą".

Modulis "Gamyba"

Langas "Užsakymai" Ištaisyta klaida, dėl kurios į sąskaitų-faktūrų pastabas neįsirašydavo prekės duomenys, kai nebūdavo kitų pardavimo pastabų.

Modulis "Interneto užsakymai"

Modulis Modulio "Interneto užsakymai" administravimas integruotas į programą.

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Modulis Modulis "Kasos aparatų mainai" integruotas į programą.