Leidimas 15.2.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.2.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Organizacija"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Gamyba"
Modulis "Kasos aparatų mainai"
Modulis "Interneto užsakymai"

Bendri pakeitimai

Langai:

 • "Sąskaitos pasirinkimas"
 • "Banko pasirinkimas"
 • "Įmonės pasirinkimas"
 • "Prekės pasirinkimas"
 • ir pan.
Sukurta galimybė ne tik įrašyti naują, bet kopijuoti, koreguoti ir panaikinti įrašą. Be to, šiuos veiksmus galima atlikti ir neatidarant šių langų - paspaudus mygtuką "!" (kiti veiksmai), pateikiamas kontekstinis meniu su veiksmų pasirinkimu.
Langas "Prisijungimo nuostatos" Langelis "Kliento bylų katalogas" pervadintas į "Nestandartinių bylų katalogas".

Modulis "Organizacija"

Langas "Darbuotojo įrašymas" Įrašant darbuotojo duomenis tikrinamas vaikų asmens kodų pirmųjų 7 skaitmenų (pagal kuriuos nustatoma lytis ir gimimo data) teisingumas.

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Sąskaitos įrašymas" Pasirinkus pagrindą, programa automatiškai pasiūlo kodą ir numerį. Be to, šalia langelių "Kodas" ir "Nr." sukurti mygtukai "A" (automatinis pasiūlymas).

Modulis "Pinigai"

Visi langai su langeliu "Banko sąskaita" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo automatiškai užpildomas banko sąskaitos langelis, kai duomenų bazėje būdavo įrašyta daugiau, negu viena LTL banko sąskaita.

Modulis "Prekyba"

Langas "Sandėlio inventorizavimo prekių importavimas" Galima importuoti ir tokius duomenis, kuriuose kartojasi kodas. Tuomet pasikartojančių kodų kiekiai susumuojami į vieną eilutę.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo reikalaujamas COM porto numeris ir nustatymai, nors ryšiui su kasos aparatu naudojamas empifis.dll.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmas "Darbo užmokesčio išmokėjimas" Klaidų pranešimai "Yra tabelio klaidų" ir "Yra priskaitymų klaidų" duodami atsižvelgiant į nurodytą darbuotoją ir skyrių. T. y., jei nurodytas darbuotojas, tai paminėti tikrinimai liečia tik nurodytą darbuotoją, jei nurodytas skyrius, tai paminėti tikrinimai liečia tik nurodyto skyriaus darbuotojus.

Modulis "Gamyba"

Veiksmas "Žaliavų rezervavimas" Patobulintas medžiagų rezervavimo algoritmas.

Langai:

 • "Paskyros"
 • "Paskyros koregavimas"

Ištaisytos klaidos, kurios pasireikšdavo:

 • Žymint paskyros, kuriai nerezervuotos žaliavos, atlikimą.
 • Koreguojant atliktą paskyrą (nebeįrašomas pertekliniai sandėlio išlaidų ir pajamų orderiai).
Langas "Paskyros" Ištaisyta klaida stulpelyje "Žaliavos".
Langas "Paskyros koregavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo žymint paskyros atlikimą, kai paskyroje naudojamos nestandartinės žaliavos.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ištaisyta klaida parametrų lange.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Nebaigtos gamybos balansas" ištaisyta klaida.

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Langas "Juvelyrinių dirbinių pirkimo sąskaitos-faktūros pajamavimas

Pakeitimai:

 • Patikslintas kainos bei dydžio spausdinimas etiketėje.
 • Praplatintas pozicijų skaičiaus langelis.

Modulis "Interneto užsakymai"

Įvykių registravimas Vartotojų prisijungimai bei klaidos registruojami tekstinėse bylose.
Skirsnis "Prekės" Prekių paieškos parametrų lange pateikiami ir tarptautiniai prekių grupių pavadinimai. Be to, prekių grupės išrikiuojamos pagal pilnus kodus.