Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 15.3.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.3.0.

Bendri pakeitimai

Hierarchiniai duomenys Apie 40 kartų pagreitintas hierarchinių duomenų (pvz.: skyriai, sandėliai, sąskaitos ir pan.) nuskaitymas iš duomenų bazės.
Langas "Slaptažodžio keitimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo slaptažodyje naudojant kai kuriuos spec. simbolius.
Langas "Vartotojų prisijungimai" Ištaisyta klaida, dėl kurios stulpelyje "Vartotojas" nebuvo galima detalizuoti duomenis.
Ataskaitos ir veiksmai Jei ataskaita arba veiksmas neturi parametrų, nebepateikiamas tuščias parametrų dialogo langas.
Veiksmai Sukurta galimybė veiksmų pagalba suporogramuoti ne tik duomenų apdorojimą ar eksportuotavimą, bet ir importuotavimą.
Lentelės Vartotojui pakeitus stulpelio plotį pakeitimas įsimenamas ir taikomas visur, kur naudojamas tokio pat tipo stulpelis.
Lentelės Patikslintas stulpelių antraščių tekstų rašymas.
Lentelės Ištaisyta klaida, dėl kurios einamajam langeliui pasislėpus po detalizavimo langu nebuvo neperpiešiama likusi matoma eilutės dalis.
Lentelės Ištaisyta klaida, dėl kurios paspaudus pelytę ant stulpelio antraštės buvo laikoma, kad paspaustas einamasios eilutės langelis.
Grafikai Ženkliai pagreitintas vaizdavimas, ypač esant dideliam paskyrų skaičiui. Sukurtas DRAG - DROP funkcionalumas.
Grafikai Ištaisyta klaida, dėl kurios paskyros buvo rodomos dviem "aukštais", nors jų laikas nepersikirstavo, o tik buvo gretimas.
Pradinis langas Pasisveikinimo lange rodomas programos leidimas.
Grafikai

Pakeitimai:

 • Pakeitus lentelės ir grafiko užimamo lango aukščio santykį, jis išsaugomas ir pritaikomas sekantį kartą atidarant langą.
 • Paryškinta lentelės ir grafiko skiriklio spalva.

Modulis "Pinigai"

Veiksmas "Tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas"

Pakeitimai:

 • Eksportuojami duomenys papildyti gavėjo banko adresu.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo eksportuojama užsienio bankų mokesčius mokanti šalis.

Modulis "Prekyba"

Užsakymo prekės pristatymo datos apskaičiavimo procedūra Jei prekės nėra sandėlyje, langelis "Pristatymo data" turi būti užpildytas rankiniu būdu.

Langai:

 • "Užsakymo koregavimas"
 • "Sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Grąžinimo koregavimas"
 • "Pirkimo užsakymo koregavimas"
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo grąžinimo koregavimas"
 • "Sandėlio pajamų orderio koregavimas"
 • "Sandėlio išlaidų orderio koregavimas"
 • "Sandėlio perkėlimo orderio koregavimas"
 • "Sandėlio inventorizavimo įrašymas"
Sukurta galimybė importuoti prekių sąrašą iš Windows Clipboard'o.
Langas "Prekės pasirinkimas" Jei lange "Prekės" paslėpti stulpeliai "Originalus kodas" arba "Brūkšninis kodas", tuomet lange "Prekės pasirinkimas" šie stulpeliai taip pat paslepiami.

Langai:

 • "Sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"

Prekių pasiūlymo languose padaryti pakeitimai:

 • Sukurtas langelis "Prekių grupė", siųlomų prekių grupių filtravimui.
 • Langelis "Užsakymo pristatymo data" padarytas neprivalomu.

Langai:

 • "Užsakymo koregavimas"
 • "Pirkimo užsakymo koregavimas"
Langelis "Aktyvus" įrašant ir kopijuojant paliekamas tuščias, tam kad vartotojas jį pažymėtų pats.
Langas "Sandėlio išlaidų orderio prekės koregavimas" Prie langelio "Sandėlys" sukurtas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas), kurį paspaudus pasiūlomas toks nurodyto sandėlio posandėlis, kuriame yra pasirinktos prekės likutis.
Langas "Sandėlio perkėlimo orderio prekės koregavimas" Ištaisyti skirsnių antraščių tekstai.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Ištaisytos ryšio su fp.dll ir empfis.dll klaidos.
Langas "Mažmeninio pardavimo įrašymas" Parduodamų paslaugų kiekiai neišskiriami raudonu fonu, nes jiems likutis sandėlyje ir nėra būtinas.
Operacijų filtravimo langai Ištaisyta klaida, kuri tam tikrais atvejais pasireikšdavo filtruojant pagal prekę arba sandėlį.
Langas "Prekės detalizavimas" Skirsnyje "Užsakymai" ištaisyta klaida stulpelyje "Pirkimo užsakymo Nr.", kuri pasireikšdavo tuo, kad buvo detalizuojamas ne pirkimo užsakymas, o užsakymas.
Langas "Įmonės" Sukurtas veiksmas "Prekių pardavimo kainų importavimas".
Langas "Bendrosios pardavimo sąlygos" Sukurtas veiksmas "Prekių pardavimo kainų importavimas".
Langas "Sandėlio perkėlimo orderiai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Priėmimo perdavimo aktas (su konsignacinėm kainom)".
Ataskaita "Apyvarta" Pirkimų apyvartos ataskaitose suvienodinti parametrai "Tiekėjas" ir "Tiekėjų grupė".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Veiksme "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" ištaisyta klaida, dėl kurios prieduose langelyje A7 (pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas) buvo įrašoma "A01", o ne "K01".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis" ir "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (negalutinis)" dienų stulpeliai praplatinti tiek, kad įsitektų du skaičiai su dešimtainėmis trupmenomis (pvz.: 6.2/5.7).

Modulis "Autoservisas"

DB atnaujinimo procedūra Ištaisyta klaida, susijusi su paskyrų spalvų konvertavimu.
Langas "Darbo koregavimas" Įrašant prekes ir medžiagas tikrinama, ar kaina nėra mažesnė už savikainą.
Langas "Darbo koregavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo koreguojant detalės pardavimo kainą.
Langas "Darbo koregavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios operacijos paskyrų grafike buvo rodomi visi darbininkai, o ne vien tik tie, kurie moka nurodytą operaciją.
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai pakoregavus pirkimo sumą su PVM, skirsnyje apmokėjimas spaudžiamas mygtukas "A" (Automatinis pasiūlymas).
Pirkimo dokumenų įrašymo langai Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai "Autoserviso" modulio nuostatose neužpildytas laukelis "Ar pardavimas sutartas".

Modulis "Gamyba"

Automatinis planavimas Klaidų pranešimuose apie nejudinamas paskyras pateikiamas siūlomas problemos sprendimas.
Langas "Technologinės kortelės detalizavimas" Skirsnyje "Sudėtis" ištaisyta medžio formavimo klaida.
Langas "Paskyros" Sukurtas naujas veiksmas "Atlikta kitu laiku".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Planuojamų paskyrų suvestinė pagal įrengimus (su žaliavomis)".

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontakto priminimas" Jei vartotojui nesuteiktos teisės matyti kontaktų, tuomet kontaktų priminimai neduodami.
Langas "Kontaktai"

Pakeitimai:

 • Pagreitintas atsidarymas, nes modeliuojamas tik matomų darbuotojų darbo grafikas.
 • Pagreitintas duomenų atnaujinimas, nes jei apatinė dalis nematoma, tuomet jos duomenys neatnaujinami.
Langas "Kontaktų filtravimas" Pakeitus grafiko metus arba savaitę, pradžios ir pabaigos datos prisiderina automatiškai.

Modulis "Biudžetas"

Langas "Kvalifikacijos kėlimo koregavimas" Kaina gali būti lygi 0 (nemokami kvalifikacijos kėlimai).