Leidimas 15.3.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.3.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Darbo užmokestis"

Bendri pakeitimai

Daugiakalbystė

Į anglų kalbą išversta:

  • Visų modulių meniu punktai.
  • Bendros paskirties langai, tokie kaip "Prisijungimas", "Vartotojų prisijungimai", "Slaptažodžio keitimas".
  • Pilnai išversti moduliai "Saugumas", "Organizacija", "Autoservisas".
Langas "Prisijungimas"

Pakeitimai:

  • Prie langelio "Serveris" sukurtas mygtukas "...", kurio pagalba galima išsaugoti ne tik standartinius prisijungimo duomenis, bet ir alternatyvius prisijungimo duomenis.
  • Sukurtas langelis "Kalba", kurio pagalba galima pasirinkti programos vartotojo sąsajos kalbą.
  • Sukurtas langelis "Spec. katalogas", kuriame matoma, ar programa veikia su papildomais klientui pagal spec. užsakymą sukurtais papildymais.
Langeliai, skirti katalogų ir bylų pavadinimų įrašymui Praplėsti iki 200 simbolių.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai

Veiksme "Formos FR0573 duomenų eksportavimas" padaryti pakeitimai:

  • Duomenų eksportavimas pritaikytas prie pasikeitusio nedarbingumo pašalpos apmokamos įmonės traktavimo: už pirmas dvi nedarbingumo dienas gautos pajamos įtraukiamos į FR0573.
  • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, jei "Organizacijos" modulio nuostatose neužpildytas vienas iš langelių "Telefonas", "Faksas" arba "El. paštas.