Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 15.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.4.0.

Bendri pakeitimai

Prisijungimas prie programos Sukurtas automatinio spec. ataskaitų atnaujinimo mechanizmas. Lange "Prisijungimas" langelyje "Spec. katalogas" įrašius savo įmonės spec. katalogo pavadinimą, programa paleidimo metu pasitikrina, ar www.optimum.lt serveryje nėra šio katalogo atnaujinimų. Jei yra, programa juos automatiškai atsiunčia ir įdiegia.
Visi standartiniai moduliai
+ modulis "Autoservisas"
+ modulis "Kontaktai"
Lange "Prisijungimas" langelyje "Kalba" nurodžius "EN" visi languose rodomi tekstai pateikiami anglų k.

Modulis "Didžioji knyga"

Veiksmai Veiksme "Operacijų debetų ir kreditų išlyginimas" ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai debetai ir kreditai būdavo išlyginami analitinės apskaitos modulių įrašytose operacijose, turinčiose ir modulyje "Didžioji knyga" papildytų korespondencijų.
Ataskaita "Sąskaitos apyvarta" Ataskaitos šablone "Avanso apyskaita" sukurtas parametras "Būtinas visų analitinės apskaitos modulių uždarymas". Nurodžius "Ne", leidžiama padaryti avanso apyskaitą ir neuždarius visų analitinės apskaitos modulių.

Ataskaitos "Pelno ataskaita" šablonai:

  • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir darbuotojus"
  • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir skyrius"
  • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir projektus"
Ištaisyta klaida dėl kurios kai kuriais atvejais nebuvo rodoma bendra debetų ir kreditų suma.

Modulis "Pinigai"

Langas "Bankai" Padaryta, kad SWIFT galėtų būti neunikalus. Tai reikalinga, kai duomenų bazėje turimi duomenys apie kelis to paties užsienio banko filialus.

Modulis "Prekyba"

Vidutinės prekės savikainos apskaičiavimo procedūra Ištaisyta klaida dėl kurios nebuvo atsižvelgiama į pirkimo sąskaitos-faktūros valiutos kurso datą ir dėl to buvo reikalaujamas įrašyti nebūtinas valiutos kursas.
Užsakytinų prekių apskaičiavimo procedūra Apskaičiuojant užsakytinas prekes neaktyvių prekių atsargų normos neimamos domėn.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Prekių kainų importavimas".
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros" Sukurtas veiksmas "Sąnaudų pelningumo detalizavimas".
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai įrašoma suma grynaisiais didesnė už sąskaitos sumą (pirkėjas duoda sumą su grąža).

Langai:

  • "Pradinės skolos"
  • "Sąskaitos-faktūros"
  • "Grąžinimai"
  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros"
  • "Pirkimo grąžinimas"
  • "Įmonių įsiskolinimo operacijos"
Sukurtas veiksmas "Skolų užskaitos įrašymas". Pasirinkus jį atidaromas langas "Naujos skolų užskaitos įrašymas", kuriame automatiškai užpildomas langelis "Įmonė" ir "užpaukščiuojama" ta operacija, ant kurios įrašo yra stovima.
Langas "Užsakymo koregavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo paspaudus mygtuką "Pristatymo datų koregavimas" nesant pakankamam prekės kiekiui sandėlyje ir esant nenurodytam tos prekės pristatymo laikui.
Langas "Prekės pasirinkimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo parodomos prekių alternatyvos, kurių originalūs kodai sutampa su ieškomu prekės kodu.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Veiksmai "Tabelio pildymas (atostogų įrašymas)" ir "Tabelio pildymas (nedarbingumo įrašymas)" nebetrumpina prieššventinės dienos. T.y. prieš šventes vietoj "AA7" įrašo "AA8" ir atitinkamai vietoj "LA7" rašo "LA8". Tai reikalinga tam, kad nebūtų sumažinti atostoginiai ir nedarbingumo kompensacija už atostogautas ir sirgtas prieššventines dienas.
Ataskaita "Darbuotojo ataskaitos" Ataskaita "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" pritaikyta prie nuo 2011.02.08 pasikeitusių reikalavimų. Be to, patikslintas stulpelio "3" pildymas (anksčiau nebuvo įvertinama, jei darbuotojas išdirbo daugiau, negu numatyta pagal darbo grafiką).

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Sukurti stulpeliai visoms skirsnio "Eiga" datoms.
Langas "Įrašymas pagal ruošinį" Langelyje "Mokėtojas" pasirinkus "Autoservisas", į langelį "Kaina" automatiškai įsirašo "Klientas".
Langas "Darbai" Sukurta ataskaita "Darbo sumos pagal mokėtojus".