Leidimas 16.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kontaktai"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Hierarhiniai duomenys Pagreitintas programos langų ir ataskaitų, naudojančių hierarchinius duomenis (pvz.: skyriai, prekių grupės, sandėliai), atsidarymas. Tai ypač juntama esant dideliam vartotojų ir dideliam duomenų įrašų skaičiui.
Užimtumo grafikai Apie 10 kartų pagreitintas veikimas esant dideliam vaizduojamų skyrių ir darbuotojų skaičiui.
Spec. duomenų laukai Apie 10 kartų pagreitintas programos langų ir ataskaitų, naudojančių vartotojo užsakymu sukurtus spec. duomenų laukus, veikimas.

Modulis "Didžioji knyga"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Valiutos kursų importavimas iš LB".

Modulis "Pinigai"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Trūkstamų valiutų kursų importavimas iš LB".

Modulis "Prekyba"

Langai:

 • "Sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
Jei apmokėjimo suma nesutampa su prekių kainų suma, tuomet programa paklausia ar yra reikalingas automatinis apmokėjimo pasiūlymas.

Langai:

 • "Grąžinimo kasos aparato čekio įrašymas"
 • "Mažmeninio avanso įrašymas"
Palaikomas ryšys su UAB "Empirija" fiskaliniais blokais.
Langas "Mažmeninio pardavimo įrašymas" Ištaisyta PVM apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo, kai tame pačiame čekyje ta pati prekė buvo įtraukiama du kartus su skirtinga vieneto kaina, nuolaida arba PVM tarifu.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Trūkstamų valiutų kursų importavimas iš LB".
Ataskaita "Apyvarta"

Pakeitimai visuose ataskaitų šablonuose:

 • Stulpelis "Pelnas (%)" pervadintas į "Pelningumas (%)".
 • Sukurtas stulpelis "Antkainis (%)".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Paskyrų žymėjimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo galima pažymėti paskyros, turinčios 1 min. laiko persikirtimą su kitomis darbuotojo paskyromis.
Langas "Paskyrų žymėjimas" Patobulintas operacijų pasirinkimas sumažinant pasirinkimo žingsnių skaičių.
Langas "Paskyrų vykdymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios atidarant langą buvo duodamas klaidos pranešimas, esant paskyrų sekmadieniais.
Langas "Eurotax sąmatos importavimas"

Sukuriant Eurotax bylą į ją įrašomi šie darbo duomenys:

 • valstybinis Nr.,
 • kėbulo Nr.,
 • kliento pavadinimas,
 • kontaktinio asmens vardas ir pavardė,
 • žalos Nr.
Langas "Eurotax sąmatos importavimas" Ištaisytos klaidos, kurios kildavo nuskaitant bylos duomenis, nes nebuvo atsižvelgiama į Windows regioninius nustatymus.
Langas "Audatex sąmatos importavimas" Pritaikyta "Audatex" pasikeitimams, dėl kurių buvo duodamas pranešimas "generator not set".

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Ištaisyta klaida, dėl kurios atidarant langą buvo duodamas klaidos pranešimas, esant kontaktų sekmadieniais.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Langas "Optimum DBA" Bloke "Licencijos" panaikinti mygtukai "Eksportavimas" ir "Importavimas", o vietoje jų sukurtas mygtukas "Atnaujinimas". Paspaudus mygtuką "Atnaujinimas" nebereikia pasirinkti licencijų bylos, nes duomenys atsisiunčiami tiesiogiai iš "Optimum Software" serverio.
Langas "Optimum DBA" Bloke "Duomenų bazės" sukurtas mygtukas "Pergeneravimas". Jo pagalba duomenų bazė sukuriama iš naujo. Tai gali būti reikalinga vartotojo pageidavimu lentelėse sukūrus spec. laukus arba pakeitus esamų laukų dydžius ir pan.
Langas "Optimum DBA" Pasikeitus duomenų bazių administratoriaus slaptažodžiui arba atnaujinus programą automatinis duomenų kopijavimas užplanuojamas iš naujo. Tai įvyksta atidarant modulį "Duomenų bazių administravimas".