Leidimas 16.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Užimtumo grafikai Jei tuščiame grafike paspaudžiami rodyklių klavišai, nebeduodamas klaidos pranešimas.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai Veiksmuose "Sandėlio prekių likučių išlaidavimas" ir "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius" parametrų lange ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo galima išskleisti parametrų sąrašų.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Sąmatos importavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios pakartotinai sąmatą papildžius detalėmis buvo duodamas pranešimas "Nėra duomenų importavimui".