Leidimas 16.0.5

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.0.5.

Turinys

Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Gamyba"

Modulis "Saugumas"

Langas "Saugumo modulio nuostatų koregavimas" Prie langelio "Licencija" sukurtas mygtukas "Automatinis pasiūlymas". Paspaudus licencija automatiškai atsiunčiama iš "Optimum Software" serverio.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Dinamika" Sukurta ataskaita "Pelno dinamika".

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Trūkstami pelningumo parametrai" Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo duodamas pranešimas "Operand data type bit is invalid for max operator".
Ataskaita "Kasos knyga" Ataskaitos šablonas "Kasos knyga (nesuskirstyta)" pateikia pradinį ir galutinį likutį net ir tuo atveju, kai per pasirinktą laikotarpį kasoje nėra operacijų.

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Trūkstami pelningumo parametrai" Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo duodamas pranešimas "Operand data type bit is invalid for max operator".
Veiksmas "Formos FRO671 duomenų eksportavimas" Į eksportuojamą gautų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašą nebetraukiamos tos pirkimo sąskaitos-faktūros, kuriose PVM = 0.
Veikmai

Panaikinti veiksmai:

  • "Prekių kainų importavimas",
  • "Prekių PVM tarifų keitimas",
  • "Prekių pavadinimų vertimas".
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Prekių duomenų importavimas".
Langas "Sąskaitos-faktūros" Ataskaitoje "Sąskaita-faktūra (LT+EN)" ištaisyta klaida, dėl kurios neteisingai buvo nurodoma LTL valiuta.
Ataskaita "Kita" Panaikinta ataskaita "Trūkstami logistikos parametrai".
Ataskaita "Kita" Sukurta ataskaita "Prekės".

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Trūkstami pelningumo parametrai" Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo duodamas pranešimas "Operand data type bit is invalid for max operator".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Sąmatos importavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios sąmatą papildžius operacijomis buvo duodamas pranešimas "Nėra duomenų importavimui".
Langas "Detalių užsakymas"

Pakeitimai:

  • Apjungiamos pozicijos su vienodais OEM kodais susumuojant kiekius.
  • Sukurtas stulpelis "Pristatymo data".
  • Sukurtas langelis "Vėliausia pristatymo data".
  • Sukurtas mygtukas "Optimizavimas" su pasirinkimu "Pagal kainą" ir "Pagal pristatymo datą".

Modulis "Gamyba"

Veiksmas "Paskyrų planavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo tam tikrais atvejais nupirkus sudėtinius gaminius.
Ataskaita "Preliminarus gamybos planas"

Pakeitimai:

  • Parametrų lange automatiškai užpildomas langelis "Planavimo horizonto data".
  • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo nesant darbininkų, mokančių atlikti bent vieną gaminyje numatytą operaciją.
Langas "Technologinės kortelės koregavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios langelyje "Byla" nebuvo galima įrašyti ilgesnio nei 100 simbolių bylos pavadinimo, nors tam numatyti 200 simbolių.
Langas "Supaprastintas įrašymas" Jei gaminyje yra technologinė kortelė su subrangovo operacija, duodamas klaidos pranešimas.
Langas "Technologinės kortelės detalizavimas" Skirsnyje "Sudėtis" sukeistos mygtukų "+" ir "-" antraštės. Be to, mygtukams sukurti "tooltip'ai".
Langas "Paskyrų filtravimas" Standartinė pradžios data yra parenkama pagal seniausios neatliktos paskyros datą.