Leidimas 16.0.7

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.0.7.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Gamyba"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Laiko grafikų vaizdavimas

Pakeitimai:

  • Ištaisyta klaida, kuri kai kuriais atvejais pasireikšdavo "drag-drop" metu.
  • Tikrinami gaunami duomenys, tam kad visi darbo laikai ir paskyros gaunamuose duomenyse turėtų atitinkamas eilutes ir stulpelius.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Paskyrų vykdymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios pirmą kartą buvo detalizuojamas ne tas įrašas, fokusui esant grafike.

Modulis "Gamyba"

Langas "Paskyros" Ištaisyta klaida, dėl kurios pirmą kartą buvo detalizuojamas ne tas įrašas, fokusui esant grafike.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Ištaisyta klaida, dėl kurios pirmą kartą buvo detalizuojamas ne tas įrašas, fokusui esant grafike.