Leidimas 16.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Ataskaitos Galutinai baigtas beveik metus trukęs seno tipo ataskaitų pagrįstų makrokomandomis perprogramavimas. To dėka visos standartinės ataskaitos tapo greitesnėmis ir jų veikimui nebereikalingas Microsoft Office programų paketas. Be to, atsidarius programą anglų kalba, ataskaitos taip pat yra anglų kalba.

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos knyga" Puslapių numeriai perkelti iš apačios vidurio į viršaus dešinę su prierašu "Lapas".

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė"

Ataskaitos šablone "Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas" padaryti pakeitimai:

  • Sukurti langeliai su bendromis sumomis atskirai po prekių pirkimų sąrašu ir po paslaugų pirkimų sąrašu.
  • Pirkimo grąžinimai pateikiami eilutėmis su minuso ženklu.
  • Netraukiami pirkimai iš ne PVM mokėtojų.
Veiksmas "Pristatymo išlaidų įrašymas į perkamų prekių savikainą" Prekių pirkimo sąskaitų-faktūrų ir pristatymo išlaidų pirkimo sąskaitų-faktūrų sk. padidintas iki 7.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Detalių/operacijų pirkimo eiga" Sukurtas kontekstinis meniu "Pažymėti viską".