Leidimas 16.1.10

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.10.

Turinys

Bendri pakeitimai

Bendri pakeitimai

Duomenų lentelės Pagreitintas visų duomenų lentelių vaizdavimas Windows 7 aplinkoje.
Ataskaitos Sukurta galimybė pagal spec. užsakymą pakeisti visų ataskaitų lentelių antraščių foną. To gali reikėti siekiant taupyti rašalinių ir adatinių spausdintuvų eksploatacines medžiagas.