Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 16.1.13

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.13.

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Sukurtas meniu "Pagalba" > "Optimum pamokos", kuris atidaro interneto puslapį mokomosios medžiagos atsisiuntimui.

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurta ataskaita "Intrastato išvežimo duomenys".
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Formos FR0564 duomenų eksportavimas". Eksportuojami duomenys formai "Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita".
Veiksmai Veiksme "Skolų užskaitų įrašymas FIFO metodu" sukurtas parametras "Užskaityti tik sutampančias sumas". Nurodžius "Taip" automatinis užskaitymas daromas tik toms įmonėms, kurių neužskaityta debetų suma sutampa su neužkaityta kreditų suma. Nurodžius "Ne" veiksmas veikia kaip ankstesniuose programos leidimuose.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Veiksmas "Garantinio fondo įmokų priskaitymas" skaido sąnaudas pagal darbuotojus, skyrius ir projektus. Jei šio skaidymo nereikia, tuomet sąskaitų plane atitinkamoms sąnaudų sąskatoms langeliuose "Darbuotojas būtinas", "Skyrius būtinas" ir "Projektas būtinas" reikia nurodyti "Ne".
Ataskaita "Darbuotojo ataskaitos" Ataskaita "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį" atsižvelgia į priskaitymų tipą "Kompensacija už nepanauduotas atostogas" ir šias sumas pateikia atitinkamame stulpelyje.