Leidimas 16.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Skolos" Ataskaitoje "Pradelstos apmokėti pirkimo sąskaitos faktūros", kuri pasireikšdavo nurodžius parametrą "Detalizuojama sąskaita".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Detalių užsakymas" Į detalių užsakymą įrašoma tokia pristatymo data, kokią nurodo detalių tiekėjas.

Langai:

  • "Paskyros"
  • "Paskyrų vykdymas"
Paskyros tooltip'e duomenys pateikiami ne viena eilute, o atkiromis.

Langai:

  • "Paskyrų filtravimas"
  • "Paskyrų vykdymo filtravimas"
Grafikų filtravimas atliekamas pasirenkant pradžios datą bei norimą matyti dienų skaičių.