Leidimas 16.1.4

Dokumente apraĊĦomi verslo apskaitos sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.4.

Turinys

Bendri pakeitimai

Bendri pakeitimai

Langas "Prisijungimas" Langelyje "Kalba" galima rinktis "LV".