Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 16.1.6

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 16.1.6.

Bendri pakeitimai

Istorija

Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo įrašomas koregavimo įrašas skirsnyje "Istorija" lentelėse su papildomais specs. laukais. Ištaisyta klaida pasireikšdavo šiose lentelėse:

  • "Operacijos",
  • "Kasos",
  • "Banko sąskaitos",
  • "Įmonės".

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Patikslintas ataskaitos "Gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras" pildymas.
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitoje "Apyvarta pagal prekes (palyginimas su likučiais)" ištaisyta likučių apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo, kai buvo filtruojamas sandėlys.
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitoje "Pirkimų apyvarta pagal tiekėjus" ir "Pirkimų apyvarta pagal tiekėjų grupes" įskaitomi ir paslaugų pirkimai.
Ryšys su kasos aparatais FP tipo kasos aparatuose pirkėjo ekranėlyje rodomos tarpinės ir galutinės sumos.

Langai:

  • "Pirkimo sąskaitų-faktūrų filtravimas",
  • "Pirkimo grąžinimų filtravimas",
  • "Įmonių įsiskolinimo operacijų filtravimas".
Sukurtas filtravimo požymis "Pastabos".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Veiksme "Formos SAM duomenų eksportavimas" sukurtas pasirinktinis parametras "Skyrius". Šis parametras gali būti panaudotas, kai įmonei reikia pateikinėti askiras savo filialų SAM ataskaitas.
Ataskaitos Ataskaitoje "Darbo sutartis" ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo įrašoma darbo užmokesčio suma.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Paskyrų žymėjimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios paskyros buvo rodomos raudonai, kai darbuotojas "nemokėjo" atlikti paskirtos operacijos.

Modulis "Gamyba"

Ataskaita "Kita" Patobulinta ataskaita "Gamybos užsakytinos dalys".