Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 17.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 17.0.2.

Bendri pakeitimai

Langai "Detalizavimas" Sukurtas skirsnis "Priedai". Jame prie bet kurio įrašo galima "prisegti" bylas panašiai, kaip pridėti "attachment'us" prie el. pašto žinutės.

Modulis "Prekyba"

Langas "Sandėlio perkėlimo orderio prekės koregavimas" Prie langelio "Išeities sandėlys" sukurtas mygtukas "A" (Pasiūlymas). Paspaudus pasiūlomas pasirinkto sandėlio posandėlis, kuriame yra langelyje "Prekė" nurodytos prekės likutis.

Modulis "Draudimas"

Langas "Draudimo modulio nuostatos" Vietoje SMTP slaptažodžio raidžių rodomos žvaigždutės.
Kainų užklausimai Tiekėjams, kurie turi real-time užsakymų sistemą, užklausimai siunčiami ne el. paštu, o web servis'ais.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Atsarginis duomenų kopijavimas Jei programa naudojama su priedų serveriu, tuomet atsarginės duomenų bazių kopijos įrašomos ne tik duomenų bazių serveryje, bet ir priedų serveryje.