Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 17.0.21

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 17.0.21.

Bendri pakeitimai

Dokumentų numeriai Dokumentų numerių langeliuose rašant dokumentų serijas automatiškai rašosi tik didžiosios raidės.

Modulis "Prekyba"

Langas "Užsakymo koregavimas" Skirsnyje "Prekės" paspaudus mygtuką "Pristatymo datų koregavimas" pateikiamas langas, kuriame galima pasirinkti, ar pristatymo datos nustatomos pagal sandėlio likutį ir pristatymo terminą, ar pagal vieną rankiniu būdu nurodomą datą.
Langas "Užsakymo detalizavimas"

Skirsnyje "Prekės" stulpelio "Kiekis" fonas spalvinamas vienu iš šių variantų:

  • balta - visas užsakytas prekės kiekis yra parduotas,
  • geltona - padarytas dalinis pardavimas,
  • raudona - nebuvo parduota.
Langas "Grąžinimo prekės koregavimas" Pasiūloma grąžinamos prekės savikaina net ir tuo atveju, kai paskutinio pasirinktos prekės pardavimo klientui datą "Prekybos" modulis nėra uždarytas.
Langas "Muito tarifų tipo koregavimas" Langelis "Kodas" praplėstas nuo 8 iki 14 simbolių.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitoje "Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas" patikslintas pirkimo sąskaitose-faktūrose nurodytos valiutos kurso datos naudojimas.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitoje "Pakuotės duomenų suvestinė" importo, eksporto ir pardavimo vidaus rinkoje skiltyse įvertinami prekių grąžinimai.
Langas "Sandėlio perkėlimo orderiai" Ataskaitos "Krovinio važtaraštis" ir "Prekių perdavimo-priėmimo aktas" patikrina tiek paskirties sandėlio pavadinimą, tiek išeities sandėlio pavadinimą ir pagal tai, kurio sandėlio pavadinimas sutampa su kurios nors įmonės pavadinimu formuoja arba prekių išvežimo arba grąžinimo krovinio važtaraštį.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitoje "Atostogų suvestinė" ištaisyta klaida, dėl kurios į ataskaitą nebuvo įtraukiamos atostogos, kurių dalis priklauso nurodytam laikotarpiui, tačiau pradžia buvo prieš nurodytą pradžios datą.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Paskyros" Nesuplanuotų paskyrų dalyje esančios paskyros išskiriamos kita spalva, kai pagrindinėje lentelėje stovima ant atitinkamo įrašo.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontaktai" Nesuplanuotų kontaktų dalyje esantys kontaktai išskiriamos kita spalva, kai pagrindinėje lentelėje stovima ant atitinkamo įrašo. Be to, užvedus pelytę ant kontakto be kitos informacijos papildomai rodomos ir kontakto pastabos.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Atsarginis duomenų kopijavimas

Atsarginis duomenų kopijavimas be kiekvienos dienos atsarginių kopijų papildomai daro:

  • atskiras paskutinės mėnesio dienos kopijas,
  • atskiras paskutinės metų dienos kopijas.
Pagrindinis modulio langas Pagreitintas lango atsidarymas, nes skirsnio "Atsarginis duomenų kopijavimas" duomenys užpildomi tik tuomet, kai šis skirsnis atidaromas. To dėka vidutiniškai dvigubai pagreitėjo atsarginio duomenų kopijavimo procesas.
Komandinės eilutės parametrai Sukurta galimybė iš komandinės eilutės su parametru -tDba.UpdateLicences atnaujinti duomenų bazių licencijas.