Leidimas 17.0.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 17.0.3.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Visi langai, klaidų prenešimai ir ataskaitos Laukelių antraštėse ir tekstiniuose pranešimuose žodis "mėnesis" pakeistas žodžiu "mėnuo".
Pagrindinis programos langas Meniu "Pagalba" > "Nuotolinė pagalba" atidaromas naujausias TeamViewer leidimas.
Langas "Vartotojų prisijungimai" Atjungti vartotojus šiame lange gali net tik sistemos administratorius, bet ir vartotojas, kuriam suteiktos vartotojų administratoriaus teisės.

Modulis "Saugumas"

Pagrindinis programos langas Sukurtas veiksmas "FTP priedų bylų serverio atidarymas".

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Sąskaitos-faktūros"
  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros"
Veiksmų "Atskaitingo asmens apmokėjimo įrašymas" ir "Atskaitingo asmens pinigų priėmimo įrašymas" parametrų languose sukurti langeliai "Data", "Atskaitingas asmuo" ir "Suma", kurie užsipildo automatiškai. Pakeitus datą arba sumą, programa įrašomą įmonių įsiskolinimo operaciją nepririša prie sąskaitos-faktūros operacijos, todėl šiuos veiksmus galima naudoti daliniam apmokėjimui arba apmokėjimui darytam kita, negu sąskaitos-faktūros, data įrašyti.
Meniu "Ataskaitos" > "Skolos" Sukurta ataskaita "Priminimas apie pradelstas skolas (EN)".
Meniu "Ataskaitos" > "Skolų kitimas" Sukurta ataskaita "Skolų suderinimo aktas (EN)".
Langas "Užsakymai"

Sukurtos ataskaitos:

  • "Sąskaita išankstiniam apmokėjimui (EN)",
  • "Užsakymo patvirtinimas (EN)".
Ataskaita "Intrastato išvežimo duomenys"

Pakeitimai:

  • į ataskaitą nebetraukiami paslaugų pardavimai,
  • patikslinti klaidų pranešimai.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Langas "Optimum DBA nuostatos" Bloke "Atsarginių duomenų katalogai" sukurtas langelis "FTP serveris", kuriame rodoma, ar atsarginės duomenų bazių kopijos įrašomos FTP priedų bylų serveryje.