Leidimas 18.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 18.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Detalizavimo langai Skirsnyje "Priedai" sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas". Windows Explorer pažymėjus vieną ar kelias bylas ir paspaudus klavišus Ctrl+C, o skirsnyje priedai paspaudus naujai sukurtą mygtuką (arba stovint priedų sąraše paspaudus klavišus Ctrl+V), bylos automatiškai persikelia į priedus.
Detalizavimo langai Skirsnyje "Priedai" sukurtas drag-drop funkcionalumas.
Detalizavimo langai Vartotojui sa sukurta galimybė pridėti/panaikinti priedus.
Duomenų lentelės Įrašą galima detalizuoti ne tik papaudus F9, bet ir pelyte dukart spragtelėjus lentelės kodo/dokumento numerio stulpelį.
Filtravimo langai

Sukurti filtrai:

 • "Yra priedų",
 • "Priedo pavadinimas",
 • "Veiksmas",
 • "Vartotojas".
Laiko įrašymo langeliai Plotis parenkamas atsižvelgiant į formatą - jei EN, tuomet duodama daugiau vietos raidėms AM ir PM.

Modulis "Saugumas"

Langas ""Saugumo" modulio nuostatų koregavimas"

Sukurti langeliai iš programos siunčiamo el. pašto SMTP serveriui nurodyti:

 • "Serverio adresas",
 • "Portas",
 • "Naudojamas SSL",
 • "Vartotoajs",
 • "Slaptažodis".
Langas "Objekto koregavimas" Sukurti langeliai "Maks. priedo dydis", "Maks. priedo matmuo", "Priedo peržiūra".
Langas "Objekto detalizavimas" Sukurtas skirsnis "Istorija".
Langas "Vartotojo koregavimas" Skirsnyje "Teisės" sukurti stulpeliai "Priedų matymas", "Priedų įrašymas", "Priedų panaikinimas".
Langas "Vartotojo detalizavimas" Sukurtas skirsnis "Istorija".
Meniu "Operacijos" Sukurtas meniu "Priedai".

Langai:

 • "Vartotojo detalizavimas",
 • "Objekto detalizavimas",
 • "Modulio detalizavimas",
 • "Parametro detalizavimas".
Sukurtas skirsnis "Priedai".
Ataskaitos Sukurta ataskaita "Ataskaitos" > "Kita" > "Priedų palyginimas su FTP serveriu".
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Priedų sinchronizavimas su FTP serveriu".

Modulis "Prekyba"

Langas ""Prekybos" modulio nuostatų koregavimas" Panaikintas nebenaudojamas langelis "Pinigų kelyje sąskaita".
Sąskaitos-faktūros įrašymas

Automatinio užsakymų įvykdymo žymėjimo procedūroje nekreipiama dėmesio:

 • į prekes, kurios parduotos pagal užsakymą, nors užsakyme jų nėra,
 • į prekes, kurių parduota daugiau, negu užsakyta.
Langas "Užsakymo detalizavimas"

Pakeistas skirsnyje "Prekės" esančio stulpelio "Kiekis" spalvinimas:

 • Žalia spalva: kai sandėlyje turimas visas patiektinas kiekis,
 • Geltona spalva: kai sandėlyje turimas tik dalinis patiektinas kiekis,
 • Raudona spalva: kai sandėlyje iš vis neturima patiektinos prekės,
 • Balta spalva: prekė patiekta.
Langas "Mažmeninio pardavimo įrašymas"

Pakeitimai:

 • Jei nepavyksta atsiskaitymo procesas, panaikinami įrašai iš leintelių "Kasos pajamų orderiai", "Įmonių įsiskolinimo operacijos" ir "Sąskaitos-faktūros".
 • Lange "Kasos aparato čekio įrašymas" paspaudus "Atsisakymas" prekių sąrašas paliekamas galimam papildymui.
Veiksmai Panaikintas veiksmas "Sandėlio prekių likučių išlaidavimas", nes tai gali būti padaryta (ir net lankčiau) į sandėlio išlaidų orderio prekių sąrašą įkopijuojant prekių likučių ataskaitos duomenis.

Ataskaitos:

 • "Gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras",
 • "Išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras".

Sukurti parametrai:

 • "Vietinės sąskaitos-faktūros",
 • "Europos sąskaitos-faktūros",
 • "Kitų šalių sąskaitos-faktūros".
Dokumenų šablonai skirti tarptautiniam naudojimui Banko rekvizitai išskiriami atskirame bloke ir papildomai nurodomas SWIFT kodas.
Veiksmas "Formos FR0564 duomenų eksportavimas" Įvertinami grąžinimai.
Veiksmas "Pristatymo išlaidų įrašymas į perkamų prekių savikainą" Prekių ir pristatymo išlaidų sąskaitų-faktūrų skaičius praplėstas iki 8 dokumentų.

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Naujos darbo sutarties įrašymas" Pasirinkus darbuotoją automatiškai užpildomi langeliai "Pareigos", "Skyrius" ir "Projektas".
Langas "Tabelis" Sukurta galimybė matyti ir pildyti tabelį, nesuteikiant teisės matyti darbo sutarčių.

Modulis "Procesai"

Langas "Naujo procedūros užduoties darbuotojo įrašymas" Sukurti langeliai "Skyrius", "Projektas", "Pareigos".
Langas "Naujo procedūros užduoties priedo įrašymas" Sukurtas langelis "Plėtinys" skirtas bylos tipui nurodyti.

Langai:

 • "Naujos procedūros įrašymas",
 • "Naujo proceso įrašymas".
Langelis "Darbuotojas" padarytas neprivalomu.
Veiksmai Kiekvienai procedūrai, kurios pirmą užduotį gali atlikti prisijungęs darbuotojas, skuriamas veiksmas, kurio pavadinimas yra "<procedūros pavadinimas> - <pirmosios užduoties pavadinimas>". Pasirinkus tokį veiksmą atidaromas pirmosios užduoties atlikimo langas.

Modulis "Autoservisas"

Darbai Integruoti su moduliu "Procesai". Darbo duomenyse nebeliko administravimo užduočių duomenims skirtų langelių, nes visas šis ir dar platesnis funkcionalumas gaunamas iš modulio "Procesai".
Darbo prekių rezervavimas Vienas darbas = vienas naujas sandėlys = daug koreguojančių SKO į darbo sandėlį. Privalumas - nereikia koreguoti SKO datų uždarant PRK.
Langas ""Autoserviso" modulio nuostatų koregavimas"

Pakeitimai:

 • Sukurtas langelis "Standartinis mokėtojas".
 • Sukurtas skirsnis "Užduotys", kuriame galima nurodyti, kurių esminių darbo administravimo užduočių duomenis tiesiogiai rodomi lange "Darbai".

Langai:

 • "Naujo darbo įrašymas",
 • "Naujo darbo ruošinio įrašymas".
Panaikintas skirsnis "Medžiagos".
Langas "Naujo darbo įrašymas" Sukurtas langelis "Sutarta" ir toks langelis panaikintas iš visų atskirtų parduotamų pozicijų langų.
Langas "Darbo detalizavimas" Skirsnyje "Paskyros" sukurtas stulpelis "Operacija atlikta".
Langas "Sąmatos importavimas" Sukurta galimybė iš Windows Clipboard'o įkopijuoti detalių sąrašą.
Detalių/subrangos grąžinimas Ištaisyta klaida, dėl kurios koreguojant detalių/subrangos pirkimo grąžinimą buvo neteisingai siūlomas kiekis.

Langai:

 • "Paskyros",
 • "Paskyrų vykdymas".
Ištaisyta klaida, kuri tam tikrais atvejais pasireikšdavo vienu metu atidarius abu šiuos langus.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Duomenų konvertavimo užbaigimas" su parametru "Nuotraukų katalogas", kuris rezervuotas nebaigtų darbų prekes sukelia į tam skirtus sandėlius ir nuotraukas sukelia į proceso priedus.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurta ataskaita "Baigtų darbų pardavimų detalizacija".
Ataskaitos Su pardavimais susijusiose ataskaitose sukurti parametrai "Klientas", "Draudikas", "Mokėtojas".
Ataskaita "Sąmata" Tam, kad parodyti detales neprivalo būti jų užklausimų.