Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 18.0.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 18.0.3.

Modulis "Prekyba"

Langas "Naujos pirkimo sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" Pirkimų PVM tarifas siūlomas remiantis tiekėjo šalimi, o ne valiuta.
Veiksmai

Veiksmams "Formos FR0671 duomenų eksportavimas" ir "Formos FR0672 duomenų eksportavimas" sukurti papildomi parametrai:

  • "Vietinės sąskaitos-faktūros",
  • "ES sąskaitos-faktūros",
  • "Kitų šalių sąskaitos-faktūros".

Modulis "Procesai"

Prisijungimas prie programos Jei DB turi modulį "Procesai" ir vartotojas turi neatliktų užduočių arba užduočių kurias galėtų pasiskirti, prisijungiant prie programos automatiškai atidaromas langas "Užduotys".
Langas "Užduoties koregavimas" Panaikintas apribojimas rankiniu būdu koreguojant užduotį procesą tęsti nuo bet kurios norimos užduoties.
Langas "Naujos procedūros įrašymas"

Panaikintas apribojimas procedūros užduoties tęsiniu rinktis tą pačią užduotį. Bet tokiu atveju:

  • turi būti ir kitų tęsinių,
  • tęsinys turi būti "Viena užduotis",
  • užduotis negali būti lygiagretaus vykdymo pabaiga.

Modulis "Autoservisas"

Darbo sąskaitos-faktūros įrašymas Patikslintas prekių sumų apskaičiavimas.
Langas "Sąmatos importavimas" Ištaisyta klaida dėl kurios buvo neteisingai sunumeruojamos į darbą importuotos operacijos.
Langas "Sąmatos importavimo nuostatos" Ištaisyta klaida susijusi su operacijų išsskaidymo įrašymu ir koregavimu.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Visi modulio langai Išversti į anglų kalbą.