Leidimas 18.0.4

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 18.0.4.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Priminimų apie pradelstas skolas siuntimas el. paštu".

Modulis "Procesai"

Langas "Procesų filtravimas" Sukurtas filtras "Laikotarpis" su pasirinkimu iš "Pradžia", "Terminas", "Baigta".
Langas "Proceso detalizavimas" Skirsnyje "Užduotys" sukurtas stulpelis "Bendra trukmė".
Langas "Užduočių filtravimas"

Sukurti filtai:

  • "Laikotarpis" su pasirinkimu iš "Įrašymas", "Paskyrimas", "Planavimas", "Atlikimas",
  • "Užduoties pavadinimas",
  • "Paskirta",
  • "Suplanuota".
Langas "Užduotys"

Pakeitimai:

  • Sukurtas stulpelis "Bendra trukmė",
  • Patikslintas užduočių rikiavimas.
Užduočių vykdymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai po užduoties, kurios tęsinys gali būti ji pati, sekdavo lygiagretaus vykdymo pabaiga.
Užduočių vykdymas Jei procedūros užduočiai nurodomas standartinis terminas lygus 0, tuomet jos vykdymo langas atidaromas iš karto po sėkmingo ankstesnės užduoties įvykdymo.
Užduočių vykdymas Jei tęsinys yra ta pati užduotis, tęsinio terminas neparenkamas iš naujo.

Modulis "Autoservisas"

Užduočių vykdymo langai Užduočių vykdymo lange spec. duomenys išskiriami atskiru bloku.