Leidimas 18.0.7

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 18.0.7.

Turinys

Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"

Modulis "Darbo užmokestis"

Atostoginių skaičiavimas Patikslintas atostoginių skaičiavimas. Netikslumas pasireikšdavo tuomet, kai atostogų pradžioje yra šventinės dienos nusitęsiančios į praeitą mėnesį. Tuomet programa laikydavo, kad atostogos prasidėjo praėjusį mėn. ir paimdavo ankstesnių mėn. vidutinį darbo užmokestį.

Modulis "Procesai"

Trukmės įrašymas Trukmė gali būti nurodoma tiek valandomis, tiek minutėmis.
Langas "Užduotys" Atšaukus paskutinės atliktos užduoties įvykdymą panaikinamas visas procesas.
Langas "Užduotys"

Patobulintas užduočių spalvinimas:

  • neatliktos praėjusių dienų užduotys spalvinamos visa eilute raudonai,
  • neatliktos šios dienos užduotys spalvinamos visa eilute geltonai,
  • atliktų užduočių planuojama atlikimo data nebespalvinama raudonai, jei ji nenurodyta.
Langas "Užduoties planavimas"

Pakeitimai:

  • Sukurtas blokas "Įrašymas" su langeliais "Data" ir "Terminas".
  • Jei pasirinkta planuojama atlikimo data vėlesnė, negu terminas, duodamas įspėjimas.
  • Jei pasirinkta trukmė ilgesnė, negu numatyta standartinė trukmė, duodamas įspėjimas.
Langas "Proceso detalizavimas" Skirsniuose "Užduotys" ir "Užduočių priedai" pateikiama informacija gali būti atkartota kituose detalizavimo languose, pvz.: modulio "Autoservisas" lange "Darbo detalizavimas" kaip ir kitose programos vietose, kur įrašai integruoti su procesais.