Leidimas 19.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 19.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Visos duomenų lentelės Sukurta įrašų "užrakinimo" sistema. Užrakintų įrašų negalima koreguoti arba panaikinti. To reikia, kai įrašai yra sudėtingesnių jungtinių operacijų dalis arba procesų dalis ir jų koregavimas arba panaikinimas pažeistų duomenų vientisumą.

Modulis "Prekyba"

Langas "Įmonių įsiskolinimo operacijos" Su įmonių įsiskolinimo operacija surištos pinigų operacijos nei koreguoti nei panaikinti negalima. Panaikinant įmonių įsiskolinimo operaciją automatiškai panaikinama ir atitinkama pinigų operacija.
Langas "Gražinimo prekės koregavimas" Jei grąžinama paslauga, nebebandoma apskaičiuoti jos pardavimo savikainos.
Veiksmai

Patobulintas veiksmas "Priminimų apie pradelstas skolas siuntimas":

  • Sukurtas parametras "Siuntėjo el. paštas".
  • Parametrai "Siuntėjo el. paštas" ir "Kopijų el. paštas" automatiškai užpildomi "Organizacijos" modulio nuostatose nurodytu įmonės el. paštu.

Modulis "Procesai"

Langas "Proceso detalizavimas" skirsnis "Užduočių priedai" Ištaisyta klaida, dėl kurios paspaudus mygtukus "+" arba "-" buvo duodamas neinformatyvus klaidos pranešimas esant tuščiam sąrašui.
Spec. tipas "Processes.Generic.WithSourceTaskNotes" Sukurtas. Jį nurodžius procedūros užduoties langelyje "Spec. tipas", šios užduoties vykdymo metu parodomos ankstesnės užduoties pastabos.

Modulis "Autoservisas"

Detalių apskaita Iš esmės supaprastinta, atsisakius kainų užklausimų ir atsakymų sistemos.