Leidimas 19.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 19.4.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"

Bendri pakeitimai

Statiniai DB duomenys

Automatiškai duomenų bazėje sukuriami įrašai pritaikyti anglų kalbai. Tai liečia:

  • modulių kodus bei pavadinimus,
  • objektų pavadinimus, rodomus vartotojo teisių priskyrimo lange,
  • operacijų tipų kodus bei pavadinimus,
  • "Didžiosios knygos" modulio operacijų aprašymus,
  • klaidų pranešimus duodamus iš duomenų bazės.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Naujo kasos pajamų orderio įrašymas"
  • "Naujo kasos išlaidų orderio įrašymas"
Sukurti langeliai pinigus gaunančio/įmokančio asmens vardui ir asmens kodui. Šie duomenys automatiškai įrašomi atitinkamuose kasos dokumentuose.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Kasos aparato apmokėjimo įrašai rakinami, kaip ir kiti apmokėjimo įrašai.
Langas "Prekės detalizavimas" Ištaisyta klaida, kuri kartais pasireikšdavo skirsnyje "Likučiai" stulpelyje "Rezervuotas likutis".
Langas "Prekės detalizavimas" Skirsnyje "Likučiai" rodomi ir prekių su tokiu pačiu originaliu kodu (t. y. prekės alternatyvų) likučiai juos išskiriant kita spalva.
Langas "Prekės detalizavimas" Jei vartotojui nurodytas parametras "Nerodoma pardavimo savikaina", tuomet skirsnyje "Logistika" neužsipildo langeliai "Vieneto pirkimo kaina", "Pirkimo nuolaida" ir "Vieneto pirkimo kaina - nuolaida".
Langas "Pirkimo grąžinimai" Jei pirkimo grąžinimo PVM suma nėra lygi 0, tuomet ataskaitoje "Debetinė sąskaita-faktūra" dokumentas vadinamas "Debetinė PVM sąskaita-faktūra".

Modulis "Procesai"

Langas "Užduotys" Prisijungus prie programos užduočių sąrašas atidaromas tik tuomet, jei yra neatliktų pradelstų arba šiai dienai paskirtų užduočių.
Langas "Procesai" Ištaisyta klaida, dėl kurios sustabdytiems ir atšauktiems procesams buvo rodomas vėlavimas.