Leidimas 19.6.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 19.6.3.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Langas "Prisijungimas" Langelyje "Kalba" galima pasirinkti "ES", t. y. ispanų kalbą. Hola amigos! :)

Modulis "Saugumas"

Vartotojų parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Vartotojų įasmeninimas". Jį reikia priskirti tiems vartotojams, kurie gali žymėti kitų vartotojų užduočių atlikimą. Pvz. vartotojai, kurie atidaro "Autoserviso" modulio langą "Paskyrų žymėjimas".
Langas "Saugumo modulio nuostatos" Sukurtas skirsnis "Istorija", o taip pat sukurta atskira vartotojo teisė koreguoti "Saugumo" modulio nuostatas.

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Operacijos koregavimas" Skirsnyje "Sąskaitos detaliai" sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas".

Modulis "Pinigai"

Lentelės:

  • "Kasos",
  • "Banko sąskaitos".
Ištaisytas netikslumas, dėl kurio skirsnyje istorija atsirasdavo koregavimo įrašai ir tais atvejais, kai keisdavosi tik likutis.

Modulis "Prekyba"

Lentelė "Įmonės" Ištaisytas netikslumas, dėl kurio skirsnyje istorija atsirasdavo koregavimo įrašai ir tais atvejais, kai keisdavosi tik skola.
Meniu "Veiksmai" Sukurtas veiksmas "Įmonių duomenų importavimas".
Meniu "Ataskaitos" > "Kita" Sukurta ataskaita "Įmonės".

Ataskaitos:

  • "Pirkimų apyvarta pagal prekes",
  • "Pirkimų apyvarta pagal tiekėjus",
  • "Pirkimų apyvarta pagal tiekėjų grupes".
Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai analizuojamose pirkimo sąskaitos-faktūrose buvo nurodoma valiutos kurso data.

Modulis "Procesai"

Android įrenginiai Sukurta mobili "Procesų" modulio aplikacija. Joje vartotojai gali peržiūrėti jiems paskirtas užduotis bei pažymėti užduočių atlikimą.
Langas "Procedūros" Sukurtas kontekstinis meniu "Užduočių darbuotojų kopijavimas".
Langas "Užduotys" Sukurtas kontekstinis meniu "Priedų papildymas" struktūrinių priedų papildymui po užduoties atlikimo.
Langas "Atlikimas" Struktūrinių priedų kurių gali būti ne vienas, pavadinimuose skliausteliuose nurodomas jų eilės numeris.

Modulis "Autoservisas"

"Audatex" sąmatos importavimas

Pritakyta naujos "Audatex" versijos struktūrai. Be to, sukurtos tokios naujos funkcijos:

  • Į "Audatex" sąmatą įkeliami valandiniai įkainiai,
  • Į "Audatex" įkeliamos nuotraukos,
  • Iš "Audatex" importuojami priedai ir nuotraukos