Leidimas 21.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 21.0.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

Įmonių lentelė Panaikintas išskaičiuojamas stulpelis "Skola". Tai pagreitina visų su skolomis susijusių operacijų įrašymą į DB.
Langas "Mažmeninio grąžinimo įrašymas" Panaikintas langelis "Sandėlys". To dėka net ir tie darbuotojai, kuriems filtruojamas sandėlys, gali priimti grąžinamas prekes, kurios buvo parduotos iš kito sandėlio.

Modulis "Procesai"

Langas "Procedūros užduoties koregavimas Skirsnyje "Bendri duomenys" sukurtas langelis "Spec. parametrai", kuriame galima nurodyti parametrus lanksčiam spec. užduočių konfigūravimui.
Langas "Procedūros užduoties koregavimas Skirsnyje "Darbuotojai" sukurtas langelis "Užduotis, kurios darbuotojas siūlomas", kuriame galima nurodyti kurios procedūros užduoties vykdytojas paskiriamas vykdyti ir šiai užduočiai.
Langas "Procedūros užduoties tęsinio koregavimas Sukurtas langelis "Grupė". Gali būti naudojamas, kai reikia, kad būtų pasirenkami keli tęsiniai priklausantys tai pačiai grupei, bet nepasirenkami kitų grupių tęsiniai.

Modulis "Autoservisas"

Integracija su "Audatex" Supaprastinta ir padaryta patikimesne sąsaja su Audatex - sąmatos koregavimo langas atidaromas standartinėje naršyklėje.