Leidimas 22.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 22.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Gamyba"

Bendri pakeitimai

Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Sukurtas mygtukas "Atsisiuntimas", kurio pagalba vartotojas gali į savo kompiuterį atsisiųsti pasirinktą priedą.
Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Priedo peržiūra galima ir byloms su plėtiniu JPEG.

Modulis "Prekyba"

Apmokėjimo operacijų užrakinimai Atnaujinant DB į 22-ą leidimą įrašomi visų apmokėjimo operacijų užrakinimai ir praeityje darytiems įrašams. Tai daroma tik tuomet, jei 21-me leidime "Prekybos" modulio nuostatose langelyje "Apmokėjimai užrakinami" nurodyta "Taip".
Visų apmokėjimo operacijų įrašymas Globalizuoti apmokėjimų užrakinimų pranešimai.
Visi apmokėjimai per kasos aparatą Globalizuoti apmokėjimų per kasos aparatą operacijų aprašymai.

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Darbo sutarties koregavimas" Sukurtas langelis "Papildomos darbuotojo VSDF įmokos tarifas". Darbuotojams pensiją kaupiantiems pagal formulę 2+1+1 šiame langelyje turi būti nudytas 1%. Likusiems - 0%.
Langas "Darbo sutarties koregavimas"

Tikrinama:

  • Jei darbo sutarties pradžios data yra tarp 2009 ir 2013 metų, tuomet NPD gali būti 0 arba 470.
  • Jei darbo sutarties pradžios data yra po 2013 metų, tuomet NPD gali būti 0 arba 570.
Automatinis darbo užmokesčio priskaitymas Atsižvelgia į darbo sutarties langelio "Papildomos darbuotojo VSDF įmokos tarifas" duomenis.
Automatinis darbo užmokesčio priskaitymas Taikytino NPD apskaičiavimas pritaikytas nuo 2014.01.01 pasikeitusiai formulei. Ankstesnių metų priskaitymų NPD skaičiavimo formulė nepasikeitusi.
Veiksmas "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" Sukurtas parametras "Papildomos darbuotojo VSDF įm. tarifas", kad būtų įmanomas atskirų pranešimų formavimas kiekvienai apdraustųjų kategorijai.
Veiksmas "Formos SAM duomenų eksportavimas" Sukurtas parametras "Papildomos darbuotojo VSDF įm. tarifas", kad būtų įmanomas atskirų pranešimų formavimas kiekvienai apdraustųjų kategorijai.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Nuostatų užduoties koregavimas" Langelyje "Stulpelio duomenys" galima rinktis užduoties įrašymo datą, termino datą, paskyrimo datą, planavimo datą, atlikimo datą ir atlikimo faktą (atlikta/neatlikta).
Automatiškai daromi įrašai Globalizuoti automatiškai įrašomų operacijų aprašymai ir "Prekybos" modulio uždarymo metu duodami klaidų pranešimai.
Langas "Darbo detalizavimas" Sukurta galimybė koreguoti prekių rezervavimo/perdavimo/grąžinimo sandėlio perkėlimo orderių datas.
Langas "Dalių/subrangos pirkimo eiga"

Padaryti pakeitimai:

  • Leidžiama žymėti net ir tokias eilutes, kurioms nurodytas tiekėjas (sąlyga, kad turi būti tik vienas įrašas išlieka).
  • Žymint "Užklausta" pateikiamas dialogo langas, kuriame galima nurodyti tiekėją.
  • Žymint "Pasiūlyta" dialogo lange po langelio "Kiekis" sukurtas neprivalomas langelis "Tiekėjas".

Modulis "Gamyba"

Langas "Technologinės kortelės" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo vienu veiksmu atnaujinant daugiau negu vieną technologinę kortelę.