Leidimas 22.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 22.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Mygtukas "Atsisiuntimas" pervadintas į "Atsisiuntimas (1)" ir sukurtas mygtukas "Atsisiuntimas (n)", kurio pagalba vartotojas gali į savo kompiuterį atsisiųsti visus įrašo priedus.
Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Ištaisyta klaida dėl kurios priedai su plėtiniu JPEG pridedant nebuvo sumažinami, kai tai numatyta "SGM" > "Duomenys" > "Objektai".
Meniu "Veiksmai" Visuose moduliuose meniu "Veiksmai" papildytas punktais, kurių pagalba galima pradėti to modulio procesus. Modulyje "Procesai", kaip ir anksčiau, galima pradėti bet kurio modulio procesą.

Modulis "Prekyba"

Langas "Mažmeninio grąžinimo įrašymas" Rodomi visi pardavimai, kurių pastabose yra nurodytas čekio numeris, net ir tais atvejais, kai prie tos pačios duomenų bazės vartotojai jungiasi skirtingomis kalbomis.

Modulis "Procesai"

Langas "Procesai" Sukurtas veiksmas "Prioriteto keitimas". Anksčiau prioritetą buvo galima pakeisti tik tiems vartotojams, kurie turėjo proceso koregavimo teisę.
Langas "Užduotys"

Kontekstiniame meniu sukurtas punktas "Procesas" su tokiu submeniu:

  • "Prioriteto keitimas",
  • "Sustabdymas",
  • "Tęsimas",
  • "Atšaukimas".

Šie puntai rodomi visose lentelėse su užduotimis, pvz.: langas "Proceso detalizavimas", "Darbo detalizavimas".

Langas "Užduoties atlikimas" Sugrupuotų tęsinių automatinis žymėjimas atsižvelgia, ar tęsinys aktyvus.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai"

Pakeitimai:

  • Dinaminiai stulpeliai su užduočių duomenimis rodomi po sulpelio "Nr.".
  • Stulpelis "Numatoma baigimo data" perkeltas po "Veliausia paskyros data".
Langas "Darbo koregavimas" Uždraustas užduočių vykdymas.
Langas "Darbo dalies koregavimas" Prie langelio "Sąmatos vieneto kaina" sukurtas mygtukas "?", kuris atidaro atitinkamos dalies langą "Dalių/subrangos pirkimo eigos detalizavimas".
Sąmatos importavimas ir "Audatex" ir "Eurotax" Pakartotino sąmatos importo metu neištrinami sukaupti dalių duomenys, ar užklausta, gautas pasiūlymas ir t. t.
Langas "Paskyrų žymėjimas"

Skirsniuose "Darbuotojas" ir "Veiksmas" sukurti papildomi stulpeliai, rodantys paskyrų skaičių:

  • "Laukia vykdymo" (žalias fonas, jei tokių nėra, skirsnyje "Veiksmas" rodoma tik prie "Pradėti"),
  • "Vykdomos" (geltonas fonas, jei tokių yra, skirsnyje "Veiksmas rodoma tik prie "Baigti" arba "Sustabdyti"),
  • "Vėluojamos baigti" (raudonas fonas, jei tokių yra, skirsnyje veiksmas rodoma tik prie "Pradėti" ir "Baigti").
Langas "Dalių/subrangos pirkimo eiga" Veiksmo pavadinimas pakeistas iš "Darbo keitimas uždarytame laikotarpyje" į "Pirkimo dokumentų priskyrimas kitam darbui".
Užduoties "Naujo darbo registravimas" vykdymo langas Ištaisyta klaida dėl kurios nebuvo rodomi pardavimo įspėjimai, jei darbas pradedamas tokiam automobiliui, kurio klientui įspėjimas turi būti rodomas.
Užduotis "Dalys užsakytos" Sukurta užduotis "Dalys užsakytos", kuri patikrina, ar visos dalys užsakytos.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurta ataskaita "Darbų operacijų suvestinė", kurioje be kitų duomenų pateikiami stulpeliai "Faktinė trukmė" ir "Faktinė efektyvi trukmė".
"Autoserviso" modulio pirkimo sąskaitų-faktūrų ir grąžinimų įrašymas, koregavimas ir panaikinimas "Prekybos" modulio pirkimo sąskaitą-faktūrą užrakina ne darbas, kurio detalės pirktos, o "Autoserviso" modulio pirkimo sąskaitą-faktūra, kurioje gali būti ir kelių darbų dalys/subranga.