Leidimas 23.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.0.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

Ryšys su "Empirijos" fiskaliniais blokais

Pakeitimai:

  • Rodomos skanuojamos prekės ir tarpinės sumos.
  • Čekyje atspausdinami kasininko vardas ir pavardė.

Langai:

  • "Sąskaitos-faktūros",
  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros"
Veiksme "Atskaitingo asmens apmokėjimo įrašymas" globalizuotas ir išverstas į anglų k. įrašomos operacijos aprašymas.

Modulis "Procesai"

Langas "Procedūros užduoties įrašymas" Užpildžius langelį "Spec. tipas" automatiškai užpildomas langelis "Spec. parametrai" suformatuotas reikiamu būdu.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo detalizavimas" Skirsnyje "Paskyros" sukurtas blokas "Paskyrų žymėjimas".
Užduotys Sukurta užduotis "Operacija suplanuota", skirta vienos operacijos įrašymui į darbą ir jos planavimui.