Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 23.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.1.1.

Bendri pakeitimai

Daugiakalbystė Moduliuose "Saugumas", "Organizacija" ir "Procesai" patikslintas programos vertimas į rusų kalbą.

Modulis "Saugumas"

Langai:

  • "Vartotojo įrašymas",
  • "Vartotojo detalizavimas".

Pakeitimai:

  • Skirsniai "Draudžiamos ataskaitos" ir "Draudžiami veiksmai" pervadinti į "Ataskaitos" ir "Veiksmai".
  • Skirsniuose "Ataskaitos" ir "Veiksmai" rodomi "paukščiuojami" sąrašai.
  • Įrašant naują vartotoją standartiškai užpildomos visos teisės, t. y. tereikia nužymėti, tai, ko vartotojui nereikia.

Modulis "Prekyba"

Langas "Užsakymo pristatymo datų koregavimas" Sukurtas langelis "Įvertinami likučiai posandėliuose".

Langai:

  • "Sąskaitos-faktūros prekės įrašymas",
  • "Mažmeninio pardavimo įrašymas".
Jei vartotojui nurodytas parametras "Nerodoma pardavimo savikaina", tuomet neduodami pranešimai apie pardavimą žemiau savikainos.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra su EUR" Formatuojant vieneto pardavimo kainą EUR atsižvelgiama į įmonėje naudojamą prekės vieneto pardavimo kainos skaitmenų skaičių po kablelio.
Veiksmai Veiksmas "Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas" pritaikytas tiems atvejams, kai iš banko gaunamoje ACC byloje yra kelių banko sąskaitų duomenys (pvz. to paties sąskaitos numerio, bet skirtingų valiutų duomenys).

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Savarankiško pasiskyrimo užduotims įrašomas terminas.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė"

Sukurta ataskaitos:

  • "Procesų užduočių trukmės",
  • "Procesų užduočių terminai".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Sukurta ataskaita "Sąskaita-faktūra su EUR".
Užduotis "Sąskaitos-faktūros įrašymas" Sukurtas langelis "Draudiko sąskaitą apmoka klientas". Jei nurodoma "Ne", tuomet draudiko sąskaitos-faktūros skola be frančizės ir dalių nusidėvėjimo dviejų įmonių įsiskolinimo operacijų pagalba perkeliama draudikui.